Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla

07/07/2020

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Δημιουργία Ιστοσελίδων - Joomla
Πρόγραμμα Διάρκειας 30 ωρών/ 6 ημερών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla» έχει διάρκεια 30 ωρών/6 ημερών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφωμένους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους IEK καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο θέλει να γνωρίσει το αντικείμενο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla» προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στη δημιουργία ιστοσελίδων με τη χρήση του εργαλείου Joomla.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες των διά ζώσης προγραμμάτων εξειδίκευσης, καθώς περιλαμβάνει
 
Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για όσους από τους καταρτιζόμενους διαμένουν στη Θεσσαλία.  
 
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή/και στο εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Γ. Καρτάλη 72 & Ροζού – π. Γαλλικό Ινστιτούτο) στο Βόλο.
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 30 ώρες/6 ημέρες

 

 

Εγγραφές

 
Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.
 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 
Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης «Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla» , ανέρχεται στα 150€.
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

Περίοδος Εγγραφών

03 Ιουλίου 2020 έως τη συμπλήρωση τμήματος. Με τη συγκέντρωση του κατάλληλου αριθμού μαθητών θα ξεκινά το τμήμα.

  

Πληροφορίες/Διευκρινίσεις: 2421006366.

  

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο κ. Ζαχείλας Λουκάς, Άναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι Επιστημονικοί και Εξωτερικοί Συνεργάτες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών με επιστημονικό υπόβαθρο και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.