Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ».
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα Ιατρικής των Καταδύσεων και Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να επιμορφώσει και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες δίνοντας τους τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης (Καταδυτικής και Υπερβαρικής Αγωγής Υγείας), υποστήριξης ενός καταδυτικού ατυχήματος και θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αποκόμιση γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και management των Μονάδων Καταδυτικής Υπερβαρικής Ιατρικής, οι οποίες διαθέτουν Υπερβαρικούς Θαλάμους και ως κύριο αντικείμενο τους έχουν την κλινική εφαρμογή της Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας και την αντιμετώπιση των Καταδυτικών Ατυχημάτων με ασφάλεια και ποιότητα στους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας. Οι δύο τομείς ενασχόλησης με το ανωτέρω επιστημονικό αντικείμενο είναι: η Καταδυτική Ιατρική, η οποία ενέχει την παθοφυσιολογία των καταδύσεων και την αντιμετώπιση των νοσολογικών καταστάσεων του ανθρώπινου οργανισμού που οφείλονται στις καταδύσεις, καθώς και η Υπερβαρική Ιατρική με κύριο αντικείμενο την κλινική εφαρμογή και τη δράση του υπερβαρικού οξυγόνου. Η οριοθέτηση ότι το υπερβαρικό οξυγόνο θεωρείται και συμπεριφέρεται σαν φάρμακο με ειδικές ενδείξεις, αντενδείξεις αλλά και ανεπιθύμητες παρενέργειες, αποτελεί έναν ακόμα βασικό στόχο επίτευξης του προγράμματος, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αντιληφθούν ότι η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία θεωρείται πλέον μία από τις μοντέρνες και νεότερες ιατρικές θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης σοβαρών παθολογικών καταστάσεων του ανθρωπίνου οργανισμού.

Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Επαγγελματίες Υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, τεχνικοί κλπ)
  • Επαγγελματίες και Ερασιτέχνες Δύτες

Επιμόρφωση

 

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη μορφή της Υβριδικής Εκπαίδευσης (μεικτή μέθοδος). Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Δια ζώσης συναντήσεις (πρακτική εξάσκηση σε υπερβαρικό θάλαμο – Αθήνα)
  • Ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων (π.χ. βίντεο-παρουσιάσεις, άρθρα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, κλπ.).
  • Σύγχρονη εκπαίδευση, εκπαίδευση δηλαδή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι προαιρετική. Το εκπαιδευτικό υλικό των τηλεδιασκέψεων θα αναρτάται πάντοτε στην πλατφόρμα e-class. Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής MS-TEAMS.

Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει 2 δια ζώσης συναντήσεις, 6 σύγχρονες διδασκαλίες και 29 ασύγχρονες διδασκαλίες.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Παράταση εγγραφών

 
Εάν ο προγραμματισμένος αριθμός των αιτήσεων συμπληρωθεί πριν τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων, η διαχείριση του προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τις αιτήσεις νωρίτερα.

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2021

 

Επιστημονικoί Υπεύθυνοι

 

Μαλλιαρού Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
Φιλντίσης Γεώργιος, Καθηγητής Εντατικολογίας & Υπερβαρικής Ιατρικής του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.