Εξειδίκευση στην Κατ’ οίκον Φροντίδα

20/07/2022
 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση/εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας, καθώς επίσης και των φροντιστών των ατόμων με χρόνια νοσήματα ή αναπηρίες στην κατ’ οίκον φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι η μετάδοση διεπιστημονικών γνώσεων που άπτονται στην πρόληψη νόσων και την προαγωγή της υγείας , στη φροντίδα στο σπίτι ατόμων και οικογενειών που χρειάζονται νοσηλευτικές παρεμβάσεις, υποστηρικτικές θεραπείες, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι μακροχρόνιες, όπως σε άτομα που πάσχουν από καρκίνο, σακχαρώδη διαβήτη, παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, καρδιοπαθείς, ψυχιατρικά περιστατικά, νεφροπαθείς, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και υπέρταση, με νόσο Alzheimer, σε νέες μητέρες με τα νεογνά τους, σε άρρωστα παιδιά που δεν απαιτείται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, σε ευάλωτους ηλικιωμένους, σε άτομα με αναπηρίες καθώς και ανακουφιστική φροντίδα και παρακολούθηση περιστατικών σε θέματα δημόσιας υγείας. Η κατ’ οίκον φροντίδα συμπληρώνεται από την αυτο-φροντίδα που εκπαιδεύεται για να παρέχει ο πελάτης και από την υποστήριξη της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος που το άτομο ζει

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Πτυχιούχους επαγγελματίες υγείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  • Εργαζόμενους σε τομείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπως στα προγράμματα των Δήμων « Βοήθεια στο σπίτι», επίσημους ή ανεπίσημους φροντιστές ατόμων με χρόνιο νόσημα ή αναπηρία (π.χ. ΥΕ Οικογενειακών βοηθών ) οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Απόφοιτους EΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ., ή I.E.Κ. με κατεύθυνση στον τομέα της Υγείας –Πρόνοιας-Ευεξίας (π.χ. Βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, Βοηθός Εργοθεραπείας κ.λ.π).
  • Φοιτητές επαγγελμάτων υγείας.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Α) Ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων (π.χ. βίντεο-παρουσιάσεις, άρθρα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, κλπ. ).
  • Β) Σύγχρονη εκπαίδευση, και συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι προαιρετική. Το εκπαιδευτικό υλικό των τηλεδιασκέψεων θα αναρτάται πάντοτε στην πλατφόρμα moodle. Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής MS-TEAMS.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως 1 Νοεμβρίου 2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Νοέμβριος 2022

 

Προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματός μας.
 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Δρ. Ελένη Λαχανά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γενικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική-Διοικητική και Κοινωνικοοικονομική Διαχείριση των Υπηρεσιών Υγείας».

 


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.