Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Αιματολογίας

02/03/2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Αιματολογίας».
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων θα είναι υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, πρωτότυπο, εκπονημένο από επιστήμονες υψηλού επιπέδου. Θα περιλαμβάνει, βασική ύλη θεωρίας, εικονικά πειράματα εφαρμογής και έλεγχο γνώσεων με αντίστοιχες ερωτήσεις. Τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν, σχήματα, εικονικά πειράματα, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές κα. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν υψηλές θεωρητικές γνώσεις καθώς και εφαρμογή αυτών στην πράξη.

Οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν / καταρτιστούν στις νέες εργαστηριακές τεχνικές στον χώρο της αιματολογίας, ώστε να είναι σε θέση να μπορούν να τις εφαρμόζουν στην πράξη, τηρώντας όλες τις αναγκαίες συνθήκες για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου αιματολογίας.

Σημειώνεται ότι, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποιήσεις δεξιοτήτων (Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Μικροβιολογία Ύδατος) σε ανεξάρτητο φορέας πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO/IEC 17024 , διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες (4 μήνες),.Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και 10 ECTS μονάδων. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

  • σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ή έχουν δικαίωμα εργασίας στα αιματολογικά διαγνωστικά εργαστήρια.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

  • Περίοδος Εγγραφών: Έως την κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων
  • Έναρξη εκπαίδευσης: Μάρτιος 2023

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Παπαϊωάννου Άγγελος , Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνο είναι ο Γεώργιος Κολιάκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.