Παράταση εγγραφών έως 15/02/2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «GIS-Pro. Εξειδικευμένες Εφαρμογές GIS» και υπότιτλο «Με χρήση πλατφορμών cloud, πολυκριτηριακής διαχρονικής ανάλυσης, GPS και Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους»

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων πάνω σε ένα αναδυόμενο πεδίο εφαρμογών, όπως αυτό των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS – Geographic Information Systems), το οποίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο, για μια πλειάδα τεχνολογικών, εμπορικών και επιστημονικών εφαρμογών.

Απώτεροι στόχοι του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι:

  • η διασύνδεση των πρακτικών και μεθόδων που εφαρμόζονται στον ακαδημαικό και επιχερηματικό κύκλο με την αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων και
  • η επιμόρφωση στην τεχνολογία των νέας γενιάς GIS cloud εφαρμογών και της GEE πλατφόρμας γεωχωρικών πληροφοριών.

Το περιεχόμενο των διδακτικών ωρών του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος αφορά στις εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στα GIS και την τοπογραφία, την χρήση του περιβάλλοντος του ArcGIS, τη δημιουργία υποβάθρων και θεματικών χαρτών, την δημιουργία 3D απεικονίσεων και μοντέλων και την χρήση της ανάλογης πλατφόρμα της Google.

Στο πλαίσιο του ως άνω παρέχεται δωρεάν άδεια χρήσης του λογισμικού ArcGIS.

Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
  • Φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς, που στοχεύουν στην αναβάθμιση του βιογραφικού τους και των επαγγελματικών τους εφοδίων
  • Σε στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, κατά τόπους τεχνικών υπηρεσιών, που δύναται να χρησιμοποιούν την τεχνολογία των GIS, για προερχόμενα της δημόσιας διοίκησης επιχειρησιακά σχέδια ή για αποτίμηση φυσικών καταστροφών

Επιμόρφωση

 

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με την μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το σύνολο του προγράμματος ανέρχεται σε 42 ώρες, εκ των οποίων οι 15 αφορούν σε πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε υλικό και ασκήσεις που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «GIS-Pro. Εξειδικευμένες Εφαρμογές GIS» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 15/01/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Ιανουάριος 2021

Το κόστος του προγράμματος και τις δυνατότητες έκπτωσης μπορείτε να τις δείτε στον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματος.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “GISpro. Εξειδικευμένες Εφαρμογές GIS” είναι ο κος Κωνσταντίνος Περάκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες ή ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
Ενδεικτικά διδάσκοντες και επόπτες είναι:

  • Κωνσταντίνος Περάκης:Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης με εφαρμογές στην Τηλεπισκόπηση, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Βέργος Γεώργιος: Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με εφαρμογές στη δορυφορική γεωδαισία
  • Παναγιώτης Μανέτος:ΕΔΙΠ του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης με εφαρμογές στην Τοπογραφία, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας