Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων

31/05/2023

Δείτε την αξιολόγηση
του προγράμματος: <br>
Αξιολόγηση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 3 μηνών (80 ώρες) – 8 ECVET.
Βασικός σκοπός του προγράμματος, είναι η συμβολή στην προώθηση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων στα αναπτυσσόμενα ψηφιακά εργαλεία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
Ο συνδυασμός της βασικής θεωρητικής γνώσης γύρω από την τεχνολογία λειτουργίας τους, παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σε διάφορες εφαρμογές, θα αποτελέσουν κύριο στόχο του προγράμματος, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με δεδομένα πληροφορίας σε ένα γεωγραφικό χώρο υπό το πρίσμα της ορθολογικής διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων και της αειφορίας των υδατικών πόρων.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
  • Γεωπόνους, Ιχθυολόγους
  • Δασολόγους
  • Περιβαλλοντολόγους
  • Γεωλόγους
  • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής όλων των παραπάνω ειδικοτήτων και συναφών ειδικοτήτων
  • Φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής όλων των παραπάνω ειδικοτήτων και συναφών ειδικοτήτων
  • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο

Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται δωρεάν άδεια χρήσης του λογισμικού ArcGIS.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα «Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων», για την επιμόρφωση θα χρησιμοποιήσει ασύγχρονες/σύγχρονες τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Τα μαθήματα θα είναι αποκλειστικά εργαστηριακά. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μια (1) ημέρα εβδομαδιαίως, απογευματινές ώρες (ανάρτηση βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Μόνο για τον τρέχοντα κύκλο (Σεπτέμβριος 2023) του προγράμματος το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται από 400€ στα 200€ , για όλες τις κατηγορίες των επιμορφούμενων.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Παράταση έως 10 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2023

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια α΄ βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ. Ευαγγελία Φαρσιρώτου Δρ Πολιτικός Μηχανικός, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι και άλλα μέλη του Π.Θ., Διδάκτορες, Υπ. Διδάκτορες. Όλοι οι εκπαιδευτές έχουν επιστημονικό υπόβαθρο και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.