Τεχνικός Κηποτεχνίας και Αστικού Πρασίνου

06/05/2021
 

Τεχνικός Κηποτεχνίας και Αστικού Πρασίνου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Τεχνικός Κηποτεχνίας & Αστικού Πρασίνου” και απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ένας (4) μήνες αντιστοιχώντας σε 224 ώρες και 16,16 ECTS.
Το Πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνικός Κηποτεχνίας και Αστικού Πρασίνου» στοχεύει στην κατάρτιση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου και Τεχνολόγων Γεωπόνων σε θέματα πουαφορούν στην κατασκευή και στη συντήρηση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων πρασίνου. Με το παρόν πρόγραμμα εκπαίδευσης αναμένεται η δημιουργία ικανών στελεχών που θα μπορούν νααπασχοληθούν στον τομέα της κηποτεχνίας και του αστικού πρασίνου.
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να αποτελέσει εκπαιδευτικό πλαίσιο σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων και ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με τα αντικείμενα της ανθοκομίας, της κηποτεχνίας,της αρχιτεκτονικής τοπίου και του αστικού πρασίνου. Επίσης μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολείται στις Διευθύνσεις Πρασίνου των Δήμων και στα Τμήματα Πρασίνουτων Περιφερειών καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται τον κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι:  απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΤΕΙ Γεωπονίας, ΤΕΙ Δασοπονίας, ΤΕΙ Ανθοκομίας και ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Επίσης θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα οι οποίοι όμως έχουν αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία σε συναφή με το πρόγραμμα αντικείμενα.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων εξειδίκευσης και Δια Βίου μάθησης. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 224 ωρών που περιλαμβάνει 4 διδακτικές ενότητες

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Τεχνικός Κηποτεχνίας & Αστικού Πρασίνου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

 Έως τη συμπλήρωση του Τμήματος

Έναρξη Επιμόρφωσης

Με τη συμπλήρωση του Τμήματος

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 650 ευρώ σε τρεις δόσεις . Το πρόγραμμα διαθέτει εκπτωτική πολιτική για τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εφάπαξ καταβολή 25%
  • Άνεργοι 25%
  • Φοιτητές* 20%
  • Μέλη μονογονεϊκων οικογενειών / ΑμΕΑ / Γονείς ΑμΕΑ 25%
  • Ομαδική εγγραφή άνω των 4 ατόμων απο την ίδια επιχείρηση/φορέα 25%

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο Χρήστος Λύκας Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθοκομίας καιΑρχιτεκτονικής Τοπίου. Έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση, καθώς και στην ΑρχιτεκτονικήΤοπίου-Κηποτεχνία, έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 31 ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο Άρης Κυπαρίσσης Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής καιΑγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.