Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Πρόγραμμα διδακτικής των ξένων γλωσσών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 2071/07.06.2018, τ.Β’), έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (13 εβδομάδες μαθημάτων + 1 εβδομάδα εξετάσεων) και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, τη Διγλωσσία, τον σχεδιασμό, την παραγωγή διδακτικού υλικού και τη διδασκαλία της αγγλικής ή της γαλλικής ως δεύτερων/ξένων γλωσσών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. .
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης), εφόσον α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2).
 
Οι ειδικότεροι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών» είναι:
 
• η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας και διδακτικής μεθοδολογίας της αγγλικής ή της γαλλικής σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα
• η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη διδασκαλία της αγγλικής ή της γαλλικής ως δεύτερων/ξένων γλωσσών
• η σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διγλωσσίας
• η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής ή της γαλλικής σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς

Επιμόρφωση

 

Η διδασκαλία του συνόλου των θεματικών ενοτήτων θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [με εξαίρεση την τελική αξιολόγηση (γραπτές εξετάσεις) και τις 15 ωριαίες μικροδιδασκαλίες].  

Εγγραφές

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών».

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 500€ (με δυνατότητα έκπτωσης 20%).

 

Υποβολή αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο 2018/19

Έως και 01/02/2019

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει η κ. Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συνδιδάσκοντες στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η κ. Βασιλική Τσελά, Δρ. Γλωσσολογίας, Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας Α/θμιας Εκπαίδευσης. Όλοι οι διδάσκοντες είναι μέλη/συνεργάτες του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης και διαθέτουν μεγάλη/ πολυετή εμπειρία στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς και σχετική εργογραφία σε θέματα παρεμφερή με τους στόχους του Εργαστηρίου και τη Διδακτική Γ2/ΞΓ.
 
Παράλληλα, στο Πρόγραμμα θα εργοδοτηθεί και εύλογος αριθμός Εποπτών Πρακτικής Άσκησης με σπουδές συναφείς με την Παιδαγωγική ή την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία.