Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστηριακή Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων

20/12/2020
 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστηριακή Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων» και απονέμει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι είτε τέσσερις (4) μήνες αντιστοιχώντας σε 75 ώρες (+3 ώρες εξέταση) 3 ECVET χωρίς πρακτική άσκηση είτε σε πέντε (5) μήνες αντιστοιχώντας σε 100 ώρες (+3 εξέταση) 4 ECVET με πρακτική άσκηση.
 
Σκοπός του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τον κόσμο των μικροοργανισμών και τις συνθήκες που επηρεάζουν την παρουσία και ανάπτυξή τους στο περιβάλλον και στα τρόφιμα. Ο διαχωρισμός των μικροοργανισμών σε παθογόνους, αλλοιογόνους και τεχνολογικά ωφέλιμους θα ξεκαθαρίσει το ρόλο των διαφορετικών μικροβίων στα τρόφιμα. Ταυτόχρονα, σημαντικό μέρος του προγράμματος είναι η θεωρητικά αλλά και (προαιρετικώς) πρακτική εκπαίδευση σε κλασσικές και σύγχρονες μεθόδους μικροβιολογικής ανάλυσης τροφίμων (και όχι μόνο), και συγκεκριμένα ανίχνευσης, καταμέτρησης, βιοχημικής επιβεβαίωσης και μοριακής ταυτοποίησης μικροοργανισμών και ιδιαίτερα των δεικτών μικροβιακής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Τελικός στόχος είναι μετά την παρεχόμενη εκπαίδευση να διαθέτει ο εκπαιδευόμενος βασική θεωρητική και τεχνική κατάρτιση, ώστε να μπορεί να εργαστεί σε ένα εργαστήριο Μικροβιολογικής Ανάλυσης στη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, φαρμάκων, σε αναλυτικά εργαστήρια, κλπ.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Τεχνολόγους και Επιστήμονες Τροφίμων και άλλες συναφείς με τα τρόφιμα ειδικότητες από ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ,
  • Στελέχη της βιομηχανίας Τροφίμων που απασχολούνται στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων ή και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής τροφίμων,
  • Εργαζόμενους σε εργαστήρια μικροβιολογικής ανάλυσης τροφίμων που ενδιαφέρονται, τόσο για την εξοικείωση με τις αναλυτικές μεθόδους, όσο και για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής εκπαίδευσης (σύγχρονης & ασύγχρονης).

  • Η Σύγχρονη Εκπαίδευση πραγματοποιείται on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που θα οριστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε απογευματινές ώρες ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
  • Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση πραγματοποιείται με την ατομική εκ αποστάσεως μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες, επιθυμίες και τον ελεύθερο χρόνο των συμμετεχόντων, όπως αυτοί επιλέξουν. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστηριακή Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως τη συμπλήρωση του τμήματος

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Με τη συμπλήρωση του τμήματος

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται είτε στα 650 ευρώ χωρίς πρακτική άσκηση είτε 900 ευρώ με πρακτική άσκηση με δυνατότητα έκπτωσης:
 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Γιαβάσης με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων και Μικροβιακές Ζυμώσεις για Παραγωγή Βιοπολυμερών» στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννης Γιαβάσης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 

Ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, Δρ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, έχει μακρόχρονη εμπειρία σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης, σε ότι αφορά τη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην Πιστοποίηση Εταιριών, ΚΕΚ, Κολλεγίων σε θέματα Εκπαίδευσης.
 

Διδάσκοντες

– Δρ. Ιωάννης Γιαβάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου του Π.Θ.
– Δρ. Δημήτριος Μόσιαλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Π.Θ. με αντικείμενο Μοριακή Μικροβιολογία
– Δρ. Μυρσίνη Κακαγιάννη, Βιολόγος-Μικροβιολόγος, μεταδιδάκτορας Ερευνητής του Π.Θ. με εξειδίκευση στην Ποσοτική Μικροβιολογία-Μικροβιολογία Τροφίμων και τον Ποσοτικό Προσδιορισμό Επικινδυνότητας Τροφίμων
– Παρασκευή Μπούκη, Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» και υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργ. Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμωντου Π.Θ.
– Χρυσάνθη Μιτσάγγα, Τεχνολόγος Τροφίμων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην “Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Τροφίμων και Περιβάλλοντος”, υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργ. Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Π.Θ.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.