Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017

28/02/2023
 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017»
Η Διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας στην παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων αποτελεί σημαντική διεργασία για την διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή, άρα και της Δημόσιας Υγείας, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει την ευρωστία του επιχειρηματικού τομέα των τροφίμων, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού στην παραγωγή, διακίνηση και έλεγχο των τροφίμων. Στις μέρες μας πολλές ειδικότητες επιστημόνων εμπλέκονται τόσο στη συμβουλευτική όσο και στην εφαρμογή συστημάτων για την ασφάλεια και την ποιότητα στην παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική καθώς διαρκώς εξελίσσονται με αποτέλεσμα να απαιτείται επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση όσων επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται στη βιομηχανία τροφίμων με αντικείμενο τη διαχείριση συστημάτων παραγωγής και ελέγχου τροφίμων, δημιουργώντας ικανά στελέχη ή συμβούλους.
Διάρκεια: 2 Μήνες (50 ώρες), 3 ECTS

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

    Πτυχιούχους συναφούς επιστήμης με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος (π.χ. Τεχνολόγοι Τροφίμων, Επιστήμονες Τροφίμων, Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Επόπτες Υγείας κα) που είτε ήδη εργάζονται σε συναφή τομέα είτε θέλουν να εργασθούν στο αντικείμενο της συμβουλευτικής συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και έλεγχο των τροφίμων.

Επιμόρφωση

 

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:

  • πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
  • διαλέξεις
  • διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)
  • ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, χρήση διαδραστικού υλικού, μελέτες περίπτωσης

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Παράταση Εγγραφών

Έως 20/03/2023

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Μάρτιος 2023

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ορίζεται στα 250€ και καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις.Η καταβολή της 1η δόσης γίνεται με την υποβολή της αίτησης.

Το πρόγραμμα εφαρμόζει εκπτωτική πολιτική διδάκτρων (10%) που αντιστοιχεί σε τελικό κόστος στα 225€. Η εκπτωτική πολιτική αφορά ανέργους, πολύτεκνους, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και ομαδικές εγγραφές εργαζόμενων επιχειρήσεων.

Επιστημονική Ομάδα

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Μαλισσιόβα , Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD , Επίκουρος Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Εκπαιδευτές

Μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εξωτερικοί συνεργάτες με πολυετή διδακτική εμπειρία.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.