Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες (fintech)

03/03/2022

Girl in a jacket

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες (fintech)» διάρκεια 2 μήνες, αποτελείται από 50 ώρες , 2 ECVET είναι στην ελληνική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση των βασικών πτυχών των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (fintech) με τη χρήση πραγματικών περιπτώσεων εργασίας στην οικονομία. Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την λειτουργία του κλάδου fintech, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες των εργαλείων και γνώσεων που χρησιμοποιούνται. Απώτερη επιδίωξη είναι να αναδείξει τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στις παραδοσιακές θέσεις εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

σε φοιτητές ή απόφοιτους Πανεπιστημίου και Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως σε εκείνους που εργάζονται (ή υποψήφιους για εργασία) στους κλάδους της τραπεζικής, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, οικονομικούς αναλυτές καθώς και ερευνητές και νέους επιχειρηματίες με έμφαση στο αντικείμενο των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών.

Υποτροφίες

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορηγεί υποτροφίες στους αριστεύσαντες φοιτητές της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . Ο αριθμός των υποτρόφων είναι ένας (1) ανά τμήμα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως Ασύγχρονης και Σύγχρονης εκπαίδευσης.
Οι σύγχρονες διαλέξεις βιντεοσκοπούνται.

 

Εγγραφές

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 150 ευρώ αλλά υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών 31/03/2022

Έναρξη Επιμόρφωσης Απρίλιος 2022

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Ιωάννης Τσάκαλος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.