Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Exercise for Health:
Group and Personal Training


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Exercise for Health: Group and Personal Training» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 3 μηνών (80 ώρες εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλία) με συνολικό φόρτο εργασίας 250 ώρες (10 ECTS), που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι, μέσα από θεωρητικές και κυρίως πρακτικές διδακτικές ενότητες, να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους (επαγγελματίες άσκησης και υγείας) τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την άσκηση – προπόνηση με στόχο την προαγωγή της υγείας σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) απόφοιτους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας ή των αντίστοιχων τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, β) απόφοιτους των Ιατρικών Τμημάτων της χώρας ή των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, γ) απόφοιτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Νοσηλευτικής, διατροφής των Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ της χώρας ή των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, δ) απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων σχετικών με τις πιο πάνω ειδικότητες και ε) απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων (όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω) με κρατική πιστοποίηση.
 
Με την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη προγράμματα άσκησης για διάφορες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένους) χρησιμοποιώντας διάφορα προπονητικά περιεχόμενα (μουσικοκινητικά προγράμματα άσκησης, θεραπευτική άσκηση, υπαίθριες δραστηριότητες, ασκήσεις ενδυνάμωσης, αναπνευστικές ασκήσεις, ασκήσεις κινητικότητας και ισορροπίας, μορφές άσκησης όπως yoga, tai chi, Pilates κ.α.) και προπονητικά μέσα (fitball, ιατρικές μπάλες, ιμάντες και λάστιχα, bosu, αλτήρες, δίσκους ισορροπίας, brick της yoga, foam roller κ.α.) ανάλογα με τους προπονητικούς στόχους και τις ιδιαιτερότητες – ανάγκες των ασκούμενων.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της υβριδικής (μεικτής) μεθόδου εκπαίδευσης καθώς περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες τόσο δια ζώσης όσο και εξ’ αποστάσεως.
 
Η θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί, εξ’ αποστάσεως (ασύγχρονη εκπαίδευση) και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις – διαλέξεις και προβολή βίντεο.
 
Η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα (κλειστά γυμναστήρια, ΚΕΑΦΑ – εργαστήριο προπονητικής, υπαίθριοι χώροι του τμήματος κ.α.).
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες και περιλαμβάνει 18 διδακτικές ενότητες. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος.

Πρακτική

 
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι, μέσα από θεωρητικές και κυρίως πρακτικές διδακτικές ενότητες, να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους (επαγγελματίες άσκησης και υγείας) τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την άσκηση – προπόνηση με στόχο την προαγωγή της υγείας σε διάφορες ηλικιακές ομάδες.

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Exercise for Health: Group and Personal Training» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.
 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 350€.
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Από 10 Ιουνίου έως και 7 Οκτωβρίου 2019

 

Έναρξη επιμόρφωσης

12 Οκτωβρίου 2019 – 12 Ιανουαρίου 2020

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Γεροδήμος Βασίλειος, Καθηγητής Προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης με στόχο τη βελτίωση της υγείας.