!!!! Παράταση εγγραφών 15/02/2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Ενεργειακές Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο»
 
To Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού (Εργ.Ο.Πολι.Σ.Σ.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Ενεργειακές Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο» το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω 10 δίωρων διαλέξεων. Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα από τις 6 έως τις 8 από την 1 Φεβρουαρίου 2021 έως και τις 3 Μαρτίου 20.
 
Το σεμινάριο έχει σκοπό οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες , θεμελιώδεις όρους και διαστάσεις των διεθνών σχέσεων όπως η ενεργειακή και αμυντική πολιτική και η Διεθνής Πολιτική Οικονομία , με εφαρμογή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη σύγχρονη γεω-οικονομική αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  Απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε Δημοσίους Υπαλλήλους και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Θεματικές ενότητες

 

  1.Εισαγωγή σε Θεμελιώδεις έννοιες των Διεθνών Σχέσεων και του Διεθνούς Δικαίου

  2.Εισαγωγή σε Θεμελιώδεις έννοιες των Διεθνών Σχέσεων και του Διεθνούς Δικαίου ΙΙ

  3.Τα Ζητήματα Τριβής στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Ι

  4.Τα Ζητήματα Τριβής στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις ΙΙ

  5.Ο Σύγχρονος Ενεργειακός Χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου

  6.Μια μακροσκοπική αποτύπωση των δρώντων της νοτιοανατολικής Μεσογείου

  7.Δείκτες ισχύος των δρώντων της περιοχής: συγκρίσεις

  8.Μακροχρόνιες τάσεις και η δυναμική επίδραση τους στους περιφερειακούς συσχετισμούς

  9.Ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου στον 21ο αιώνα

  10.Διαστημικά προφίλ και πολιτικές επιλεγμένων κρατών της Α. Μεσογείου

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Ενεργειακές Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως τη συμπλήρωση του Τμήματος

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Με τη συμπλήρωση του Τμήματος

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ορίζεται στα 120€.
 

Επιστημονική Ομάδα

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Στεργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Κόλλιας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

Εκπαιδευτές

Ανδρέας Στεργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Χρήστος Κόλλιας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ζερβός Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών