«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – Β’ Κύκλος Κατάρτιση Ανέργων

15/12/2023

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – Β’ Κύκλος Κατάρτιση Ανέργων

Οδηγίες για την επιλογή του προγράμματος:
  • Εισέρχεστε με κωδικούς TaxisNet στον παρακάτω σύνδεσμο:
    https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp
  • Εφαρμόστε τα φίλτρα «Θεματική Κατηγορία» και «Θεματική Υποκατηγορία» των προγραμμάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
  • Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εμφανίζονται σε όλες τις περιφέρεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ωστόσο θα υλοποιηθούν ΜΟΝΟ στις υπόλοιπες πόλεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Θεματική Κατηγορία Θεματική Υποκατηγορία Τίτλος  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Excel για στελέχη επιχειρήσεων  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Python in Finance  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βασικές Γνώσεις και Προχωρημένες Τεχνικές Υπολογιστικών Φύλλων  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βασικές και προηγμένες δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ)  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ & VIDEO, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Γραφιστική Δημιουργία και Ηλεκτρονικό Έντυπο. Σχεδιασμός και Παραγωγή Ψηφιακών Εντύπων  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Διαχείριση Διαδικτυακών Κρατήσεων Ξενοδοχείων  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ειδικός Εφαρμογών Λογισμικού  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Διαδικτύου  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας σε Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες για Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS) Ευφυή συστήματα εφοδιαστικής και σύγχρονες τεχνικές λήψης απόφασης  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ευφυής Γεωργία  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Νέες τεχνολογικές δεξιότητες στην Οικονομία και Διοίκηση: Η επιστήμη των δεδομένων με την R  
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Περιβαλλοντική διαχείριση, υγιεινή & ασφάλεια επιχειρήσεων – Δημόσια υγεία  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στατιστική ανάλυση και πειραματισμός με τη χρήση της R και εφαρμογές στη Γεωργία  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Στέλεχος Έξυπνης Πόλης  
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών & υγρών αποβλήτων  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2Δ ΚΑΙ 3Δ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σχεδίαση 3d, Animation, Video games  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2Δ ΚΑΙ 3Δ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σχεδιασμός (design) επίπλου με σύγχρονα μέσα (3D printing – μηχανές CNC)  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τεχνικός Πληροφορικής  
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης Πρασίνου  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (έμφαση στις ΜΔ)  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη πράξη  
       
       
       
       
       
       
       
       

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Επικοινώνησε με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. Γραφείου Λάρισας: 2410-684752 & 2410-684479
Τηλ. Γραφείου Βόλου: 24210-06367 & 24210-06364 & 24210-06366
Ε-mail : dypa_learning@uth.gr

 


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.