Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων – Εργαζομένων

23/03/2023

Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων – Εργαζομένων

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2410684750/752, 2421006366, e-mail:dypa_learning@uth.gr

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων για την κατάρτιση 150.000 εργαζόμενων μέσω Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.;

  • Εκπαιδευτικό Επίδομα: 5€/Ώρα διάρκειας 80 ωρών
  • Δια ζώσης (12 ώρες), σύγχρονη και ασύγχρονη κατάρτιση
Οδηγίες για την επιλογή του προγράμματος:

 

  • Ελένξτε στην σελίδα https://www.voucher.gov.gr/ εάν έχετε επιλεγεί ή αποκλειστεί – Δ.ΥΠ.Α. – Μητρώο Ωφελούμενων και Αποκλειόμενων_ Α φάσης_Πρόγραμμα Εργαζόμενων
  • Έαν έχετε αποκλειστεί μπορείτε να κάνετε ένσταση μέχρι 03/03/2023
  • Εισέρχεστε με κωδικούς TaxisNet στον παρακάτω σύνδεσμο:
    https://kub.voucher.gov.gr/dypa-employed/training-program/program-selection
  • Εφαρμόστε τα φίλτρα «Θεματική Κατηγορία» και «Θεματική Υποκατηγορία» των προγραμμάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
  • Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εμφανίζονται σε όλες τις περιφέρεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ωστόσο θα υλοποιηθούν ΜΟΝΟ στις υπόλοιπες πόλεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Θεματική Κατηγορία Θεματική Υποκατηγορία Τίτλος Πόλεις Υλοποίησης
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ECDL) Ψηφιακές Δεξιότητες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ανάπτυξη και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων ΛΑΡΙΣΑ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Περιβαλλοντική διαχείριση, υγιεινή & ασφάλεια επιχειρήσεων – Δημόσια υγεία ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τεχνικός Πληροφορικής ΒΟΛΟΣ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2Δ ΚΑΙ 3Δ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σχεδίαση 3d, Animation, Video games ΒΟΛΟΣ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βασικές Γνώσεις και Προχωρημένες Τεχνικές Υπολογιστικών Φύλλων ΛΑΡΙΣΑ & ΤΡΙΚΑΛΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ & VIDEO, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (έμφαση στις ΜΔ) ΒΟΛΟΣ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Φορολογική & Μηχανογραφημένη Λογιστική ΒΟΛΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Εργατικά-Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία ΒΟΛΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2Δ ΚΑΙ 3Δ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σχεδιασμός (design) επίπλου με σύγχρονα μέσα (3D printing – μηχανές CNC) ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Χρήση EXCEL στα Οικονομικά και τις Επιχειρήσεις (Advanced Excel) ΒΟΛΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Διεκπεραίωση Εργασιών Γραφείου με χρήση
Συνεργατικών Εργαλείων της Google
ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ & ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Windows 10-Word 2016-Excel 2016
Internet Explorer 11-Ms Office Outlook 2016 (ECDL)
ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ & ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ευέλικτες Μέθοδοι στην Εκπαίδευση και
Ψηφιακά Εργαλεία
ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Στέλεχος Έξυπνης Πόλης ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Διαχείριση Διαδικτυακών Πωλήσεων
Ξενοδοχείων
ΒΟΛΟΣ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ψηφιακός μετασχηματισμός: Εργαλεία διαδικτυακών – διαδραστικών πωλήσεων & ενδοεταιρικής εκπαίδευσης ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΡΔΙΤΣΑ & ΛΑΜΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βασικές ψηφιακές δεξιότητες εφαρμογών γραφείου ΒΟΛΟΣ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και
Εφαρμογών Διαδικτύου
ΛΑΜΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΒΟΛΟΣ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Data Analyst με εξειδίκευση
σε R και Knime
ΒΟΛΟΣ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Python in Finance ΒΟΛΟΣ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Excel για στελέχη επιχειρήσεων ΛΑΡΙΣΑ,ΤΡΙΚΑΛΑ,ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση ΤΡΙΚΑΛΑ & ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην πράξη ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ευφυής Γεωργία ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΛΑΜΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα και εφαρμογές
(Python/MatLab)
ΤΡΙΚΑΛΑ & ΛΑΜΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Το OFFICE (Word/PowerPoint, Excel), ως πρακτικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων γραφείου ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας σε Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες για Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP & ΔΙΟΙΚHΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Enterprise Resource Planning Συστήματα,
ολοκλήρωση διαδικασιών και δεδομένων της επιχείρησης
ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Επικοινώνησε με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 2421006367/90/66, 2410684752
Ε-mail : learning@uth.gr


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.