Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακή Μάθηση: Θεωρία και πράξη για την υλοποίηση και υποστήριξη της Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 9 μήνες και 432 ώρες.
 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο κάθε κοινωνικής, οικονομικής, ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Τις τελευταίες δεκαετίες όλες οι χώρες του δυτικού κόσμου έχουν επενδύσει στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση με διάφορους τρόπους και σε διάφορα επίπεδα.
Η τεχνολογία σήμερα προσεγγίζεται ως κρίσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση τόσο σε επίπεδο θεσμικό όσο και άτυπο.
Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον καταλύτη της εκπαιδευτικής αλλαγής, τόσο η εκπαίδευσή τους στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, όσο και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισή τους είναι απολύτως κρίσιμες.
 
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει αυτή την ανάγκη με τους εξής τρόπους:

 • Να επικαιροποίησει γνώσεις που αποκτήθηκαν στα πλαίσια προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλων σπουδών
 • Να συντελέσει στην ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων που αφορούν τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας κατανόησης που οδηγεί στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών με τρόπου που να επιτυγχάνεται υψηλή προστιθέμενη αξία

Σε ποιους απευθύνεται
Βασικοί αποδέκτες του προγράμματος είναι:

 • εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι και αναπληρωτές)
 • πτυχιούχοι (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) της ημεδαπής και αλλοδαπής που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε δομές τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης
 • οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος για ζητήματα διδασκαλίας-μάθησης με ΤΠΕ

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με σύγχρονα και ασύγχρονα μαθήματα.

 • Διαφάνειες
 • Σημειώσεις
 • Βιντεο-οδηγοί λογισμικού
 • Ψηφιακοί Πόροι
 • Βιντεοπαρουσιάσεις
 • Σύγχρονες διαλέξεις ανατροφοδότησης
 • Βιβλιογραφία

 
H αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί σε 2 επίπεδα.

 • Quiz πολλαπλών επιλογών με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας
 • Δύο εργασίες για την εφαρμογή εννοιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων
 • Προαιρετικές εργασίες για εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές και πεδία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και το γνωστικό αντικείμενο των ενδιαφερομένων

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Ψηφιακή Μάθηση: Θεωρία και πράξη για την υλοποίηση και υποστήριξη της Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 05/06/2021 ή με τη συμπλήρωση του Τμήματος

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Ιούνιος 2021 ή με τη συμπλήρωση του Τμήματος

 
Yπάρχει δυνατότητα έκπτωσης, αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:
 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ηλίας Καρασαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ομάδα διδασκόντων αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες εξειδικευμένους στη θεματολογία του προγράμματος.