Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο “Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη”.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στη φροντίδα του σακχαρώδη διαβήτη είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που είτε εργάζονται ήδη, είτε ενδιαφέρονται να εργασθούν με ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από διαβήτη ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας στα άτομα αυτά.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με 24 ECVET Η διάρκεια του προγράμματος είναι 365 ώρες (9 μήνες) .
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν

 • όσοι διαθέτουν Πτυχίο Νοσηλευτικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος Νοσηλευτικής ή πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ)
 • Επισκέπτης Υγείας
 • βρίσκονται στο 3ο ή και μεγαλύτερο έτος σπουδών στις σχολές αυτές (Θα πρέπει να προσκομίσουν την ανάλογη βεβαίωση από την σχολή τους).

 
Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης Επιμόρφωσης αναγνωρίζεται σε

 • Διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών με δύο (2) μονάδες. (ν. 4589/2019, άρθρο 59)
 • Διορισμούς Εκπαιδευτικών ΠΕ87 με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019, άρθρο 57)
 • Διορισμούς μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ν. 4589/2019, άρθρο 60)
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες (Ν. 4547/2018, άρθρο 24)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
 • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

Επιμόρφωση

 

Για την εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα χρησιμοποιηθούν αίθουσες καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως .
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Φροντίδα του Σακχαρώδη Διαβήτη θα εφαρμοσθούν οι βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, συνεργαστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, σύγχρονες και ασύγχρονες διαδικτυακές μορφές μάθησης, όπως διαλέξεις, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, χρήση διαδραστικού υλικού και βάσεων δεδομένων, συμμετοχή σε forums κ.λ.π.

Εγγραφές

 

H αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Φροντίδα του Σακχαρώδη Διαβήτη» γίνεται ηλεκτρονικά

 

Κόστος Συμμετοχής:

Εγγραφές

03 Μαϊου 2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Μάιος 2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 500 ευρώ με δόσεις. Το 50% με την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 50% μστη μέση του Προγράμματος.
Εκπτωτικές κατηγορίες

 • Καταβολή εφάπαξ ποσού με την εγγραφή: Έκπτωση 10%
 • Μέλη Πολύτεκνων/Τρίτεκνων Οικογενειών/ Μονογονεϊκή οικογένεια: Έκπτωση 15%
 • Άνεργοι: Έκπτωση 15%
 • Ομαδικές εγγραφές ανά φορέα ή εταιρεία (3 άτομα και πάνω) 15%
 • ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ 15%

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φραδέλος Ευάγγελος: Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Νοσηλευτικής, Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αλμπάνη Ελένη: Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πατρών