Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Αίτηση Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υποχρεωτικά πεδία *

Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης με κεφαλαία γράμματα ώστε να αποφεύγονται λάθη τονισμού.

  • Υποχρεωτικά πεδία *

  • Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το επώνυμο σας και όπως αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας
  • Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα σας όπως αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας
  • Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα όπως αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας
  • Παρακαλούμε συμπληρώστε οδό, αριθμό, Τ.Κ. και Πόλη
  • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
  • Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό ή τη Σελίδα του Προγράμματος για να δείτε αν ανήκετε στις Εκπτωτικές Κατηγορίες
  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να συμπληρώνετε την αίτησή σας την ίδια μέρα που καταθέτετε το ποσό διδάκτρων που θέλετε να τιμολογηθεί και να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΘ