Καθημερινά αραβικά για ελληνόφωνους

05/09/2022

Καθημερινά αραβικά για ελληνόφωνους

Το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Καθημερινά αραβικά για ελληνόφωνους» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων αραβικής γλώσσας και πολιτισμού σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε (δημόσιες-ιδιωτικές) δομές υποδοχής και υποστήριξης αραβόφωνων πληθυσμών ή ενδιαφέρεται εν γένει να αποκτήσει σημαντικές γνώσεις αραβικής γλώσσας και πολιτισμού. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι τετράμηνης διάρκειας, αποτελείται από δέκα (10) ενότητες και απευθύνεται σε φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοσίους/ ιδιωτικούς υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (με οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς) και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 
Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες στοιχειώδους επικοινωνίας με αραβόφωνους πληθυσμούς
 
Ειδικότεροι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • η εξοικείωση με καθημερινές καταστάσεις στον αραβόφωνο κόσμο (οδηγίες στον δρόμο, διάλογοι σε εστιατόριο κ.ά.)
 • η κατάκτηση πιο σύνθετων γραμματικών φαινομένων της αραβικής γλώσσας
 • η κατάκτηση κατηγοριοποιημένου λεξιλογίου της αραβικής γλώσσας βασισμένο σε εγχειρίδια διεθνών οργανισμών για την επικοινωνία με αραβόφωνους πληθυσμούς αιτούντες άσυλο
 • η εξοικείωση με πτυχές του αραβικού πολιτισμού

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • φοιτητές ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της δημόσιας & ιδιωτικής εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)
 • υπάλληλοι δημόσιου & ιδιωτικού τομέα
 • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

 • Άριστη γνώση του αραβικού αλφάβητου & βασικών γραμματικών δομών (Πτώσεις, Απλή Ονοματική πρόταση, Προσωπικές και Κτητικές Αντωνυμίες)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης και όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε δεύτερο χρόνο.

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Καθημερινά αραβικά για ελληνόφωνους» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Περίοδος Εγγραφών: έως 30/9/2022
 • Έναρξη εκπαίδευσης: Οκτώβριος 2022
 • Λήξη εκπαίδευσης: Φεβρουάριος 2023

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.