Κλινική και εργαστηριακή μετεκπαίδευση στην παθολογία ζώων συντροφιάς

16/11/2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κλινική και εργαστηριακή μετεκπαίδευση στην παθολογία ζώων συντροφιάς».
Η εξειδίκευση στον τομέα της παθολογίας ζώων συντροφιάς γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη σαν αποτέλεσμα της συνεχούς και ραγδαίας εξέλιξης του τομέα αυτού καθώς και της αναζήτησης εξειδικευμένης γνώσης στη αγορά. Το πρόγραμμα, φιλοδοξεί́ να συμβάλλει στη βελτίωση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και των γνώσεων όλων εκείνων, οι οποίοι ήδη εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο της ιατρικής των ζώων συντροφιάς. Οι απαιτήσεις του κοινού και οι επιστημονικές προκλήσεις στην ιατρική, ιδίως των ζώων συντροφιάς, καθώς και η εμφάνιση νέων επιστημονικών
δεδομένων, τεχνικών και εξοπλισμού αυξάνονται συνεχώς με ταχύτατους ρυθμούς, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή ενημέρωση όσον αφορά τη νέα γνώση, τα αποτελέσματα καινοτόμων ερευνών, και τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Οι στόχοι αφορούν στο πεδίο της παθολογίας ζώων συντροφιάς και είναι οι παρακάτω:
i. Η παροχή μεταπτυχιακής κλινικής και εργαστηριακής εμπειρίας
ii. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης
iii. Η ενημέρωση για τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
iv. Η εκπαίδευση στην αναζήτηση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων

Σε ποιους απευθύνεται

Υποψήφιοι για κλινική ή εργαστηριακή μετεκπαίδευση μπορούν να είναι:
i. πτυχιούχοι πανεπιστημιακών κτηνιατρικών τμημάτων ή σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ii. πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών κτηνιατρικών τμημάτων ή σχολών, εφόσον έχουν λάβει την κατά το νόμο ισοτιμία του πτυχίου τους προς τα αντίστοιχα ελληνικά

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα είναι ένα δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 12 μήνες (1200 ώρες) (60 ECTS).

Εγγραφές/Κόστος

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 600€ ανά εξάμηνο . Αυτά κατατίθενται σε 3 δόσεις ανά εξάμηνο.
Εκπτωτική Πολιτική Οι εκπαιδευόμενοι που θα λάβουν άριστα σε όλους τους τομείς της αξιολόγησής τους στο τέλος του 1ου εξαμήνου θα απαλλαγούν από τα δίδακτρα του 2ου εξαμήνου. Εφόσον υπάρξει παράταση της μετεκπαίδευσης, οι μετεκπαιδευόμενοι που θα λάβουν άριστα στο τέλος κάθε εξαμήνου θα απαλάσσονται από τα δίδακτρα του επόμενου εξαμήνου.
Το πρόγραμμα εφαρμόζει 20% έκπτωση σε άτομα, τα οποία είτε εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: μέλη πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών ή με μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω, είτε είναι άνεργοι.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έως 07/01/2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

Ιανουάριος 2024

Λήξη Επιμόρφωσης

Ιανουάριος 2025

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Παναγιώτης Ξενούλης , Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.