Επικοινωνώντας στα τουρκικά

13/02/2023

Επικοινωνώντας στα τουρκικά

H τουρκική γλώσσα αποτελεί την επίσημη γλώσσα της Τουρκικής Δημοκρατίας. Αν και δεν υφίστανται επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των κατοίκων του τουρκικού κράτους που έχουν την τουρκική ως μητρική τους γλώσσα, εντούτοις πιστεύεται ότι συνιστά τον επικοινωνιακό κώδικα περίπου εξήντα εκατομμύριων ομιλητών/τριών.
Σύμφωνα με τον Κατάλογο της Δυναμικότητας των Γλωσσών (Power Language Index), ο οποίος αξιολογεί και κατατάσσει τις γλώσσες ανάλογα με την επιρροή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, η τουρκική γλώσσα λαμβάνει τη δέκατη όγδοη θέση μέσα σε ένα σύνολο εκατόν είκοσι τεσσάρων γλωσσών. Η κατάταξη αυτή σχετίζεται με τη δυναμικότητα που παρουσιάζουν οι γλώσσες αναφορικά με το άνοιγμα ευκαιριών που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διπλωματία, τη γνώση, την οικονομία και τη γεωγραφία. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η οικονομία σχετίζεται με την ικανότητα συμμετοχής σε έναν συνεχιζόμενα οικονομικά μεταβαλλόμενο κόσμο, η γεωγραφία αφορά στην ικανότητα της μετακίνησης, η επικοινωνία προϋποθέτει την ικανότητα συμμετοχής σε έναν διάλογο, η διπλωματία σχετίζεται με την ικανότητα συμμετοχής στις διεθνείς σχέσεις και η επικοινωνία με τη δυνατότητα κατανάλωσης γνώσεων (Chan, 2016). Αναμφισβήτητα, σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη που χαρακτηρίζεται από πολύγλωσσες και πολυεθνικές κοινωνίες, η γνώση αλλά και η χρήση παραπάνω της μιας γλώσσας, είναι πρωτεύουσας σημασίας για τη συμμετοχή των ομιλητών στις πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα αν αυτή η γλώσσα είναι η τουρκική.

 
Βασικοί στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

 • η κάλυψη των μορφοσυντακτικών φαινομένων για την ορθή παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
 • η ανάπτυξη της δεξιότητας πρόσληψης-κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου
 • η κατάκτηση και εμπέδωση της τουρκικής φωνολογίας και του καθημερινού λεξιλογίου
 • η κατάκτηση δεξιότητας επικοινωνίας σε απλό καθημερινό επίπεδο και συγκεκριμένα η κατανόηση
 • αλλά και η παραγωγή καθημερινού προφορικού λόγου

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • φοιτητές ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης
 • ερευνητές/-τριες
 • εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της δημόσιας & ιδιωτικής εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)
 • υπάλληλοι δημόσιου & ιδιωτικού τομέα
 • πολίτες που έχουν προσφυγική καταγωγή και ενδιαφέρονται για την τουρκική γλώσσα
 • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε δεύτερο χρόνο.

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Επικοινωνώντας στα τουρκικά» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Περίοδος Εγγραφών: έως 12/03/2023
 • Έναρξη εκπαίδευσης: 13/03/2023
 • Λήξη εκπαίδευσης: 16/07/2023

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Την Επιστημονική Ευθύνη του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Την Ακαδημαϊκή Ευθύνη του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει η κα. Αγγελική Βενετσάνου διδάσκουσα της τουρκικής γλώσσας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου & Εκπαιδεύτρια τουρκικής γλώσσας


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.