Ταχύρυθμο Cisco Certified Network Associate (CCNA)

04/10/2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Cisco Certified Network Associate (CCNA)» και απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι επτά (7) μήνες αντιστοιχώντας σε 232 ώρες (92 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και 140 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης για μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων – πρακτική άσκηση).

Το Cisco Certified Network Associate (CCNA) είναι ένα προχωρημένο πρόγραμμα που καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτική κατάρτιση. Οι σπουδαστές αποκτούν υψηλό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνώσεων στο αντικείμενο των δικτύων, από βασικές έννοιες δρομολόγησης και μεταγωγής μέχρι υψηλού επιπέδου τεχνολογίες διασύνδεσης. Οι καλυπτόμενες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να συντηρούν δίκτυα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα μεγάλων εταιριών ή εταιριών παροχής υπηρεσιών με χρήση νέων τεχνολογιών.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται: σε φοιτητές ή απόφοιτους των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ(ΤΕΕ), ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Δια Βίου μάθησης και περιλαμβάνει:

  • σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης μέσω λογισμικού Skype ή WebEx στην περίπτωση που αυτοί βρίσκονται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας.
  • ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία με ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες τρόπο, διατίθεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους το υλικό του προγράμματος.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Cisco Certified Network Associate (CCNA)» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Παράταση Εγγραφών

Έως 24 Δεκεμβρίου 2023

Έναρξη Επιμόρφωσης

20 Δεκεμβρίου 2023

Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε στον ενημερωτικό οδηγό.

Επιστημονικά Υπεύθυνος/Διδάσκοντες

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Ηλίας Χούστης , Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Cisco Academy και έχουν εξειδικευθεί στη Cisco Systems (Βρυξέλες) και στο Cisco Networking Academy Training Center (Αθήνα).

Δρ. Ξενάκης Αποστόλης Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βράντζα Ελένη : Διοικητική Υπεύθυνη της Cisco Networking Academy του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Cisco Academy Εκπαιδεύτρια M.Sc.(hons), M.Sc., CCNA SECOPS, CCNA Security, CCNA Routing & Switching, CCNP, CCDA, CCDP, WLANFE, WLANSE, CCIE (R&S #10286), ITIL Foundation


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.