Ταχύρρυθμο CCNA & Κυβερνοασφάλεια (CyberOps)

04/10/2023
 Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)
&
Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια


Παράταση έως 24 Δεκεμβρίου 2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)», το οποίο παρέχεται μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια»Η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 408 ώρες (152 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και 256 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης για μελέτη εκπαιδευτικού υλικού) από τις οποίες οι 232 ώρες (92 διδακτικές ώρες και 140 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης για μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων – πρακτική άσκηση) είναι του «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)» και οι 176 ώρες (60 διδακτικές ώρες και 116 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης για μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων – πρακτική άσκηση) είναι του «Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια». To πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 9 μηνών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)» παρέχει σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Δικτύων Η/Υ και προετοιμάζει για την απόκτηση του πιστοποιητικού Cisco Certified Network Associate που δίνεται από τη Cisco Systems. Στο πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να συντηρούν δίκτυα μικρού και μεσαίου μεγέθους και να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Cisco Certified Network Associate .
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια» παρέχει βασικές δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος την καριέρα του στις επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας. Το πρόγραμμα βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να γίνει πολύτιμο μέλος του Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας (Security Operations Center – SOC) και τον προετοιμάζει για την απόκτηση του πιστοποιητικού Cisco Certified CyberOps Associate που δίνεται από τη Cisco Systems. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιούνται τεχνικές τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί από απόσταση το πρόγραμμα.

• Όλοι οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος αποκτούν από τη Cisco Academy ένα εκπτωτικό κουπόνι για μία εξέταση CCNA και ένα εκπτωτικό κουπόνι για μία εξέταση CBROPS σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο της Pearson VUE

“Μοριοδοτούμενο Εκαπαιδευτικό Πρόγραμμα” – Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται: σε φοιτητές ή απόφοιτους των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ(ΤΕΕ), ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ. Για την επιλογή των εκπαιδευομένων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Δια Βίου μάθησης και περιλαμβάνει:

  • σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης
  • ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία με ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες τρόπο, διατίθεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους το υλικό του προγράμματος.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)» & «Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Παράταση Εγγραφών

Έως 12 Φεβρουαρίου  2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

20 Δεκεμβρίου 2023

Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε στον ενημερωτικό οδηγό.

Επιστημονικά Υπεύθυνος/Διδάσκοντες

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Ηλίας Χούστης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Cisco Academy και έχουν εξειδικευθεί στη Cisco Systems (Βρυξέλες) και στο Cisco Networking Academy Training Center (Αθήνα).

Βράντζα Ελένη : Διοικητική Υπεύθυνη της Cisco Networking Academy του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Cisco Academy Εκπαιδεύτρια M.Sc.(hons), M.Sc., CCNA SECOPS, CCNA Security, CCNA Routing & Switching, CCNP, CCDA, CCDP, WLANFE, WLANSE, CCIE (R&S #10286), ITIL Foundation

Δρ. Ξενάκης Αποστόλης,Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Cisco Networking Academy Εκπαιδευτής Wireless Sensor Systems Lab Researcher.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.