Ταχύρρυθμο CCNA & Κυβερνοασφάλεια (CyberOps)

04/08/2022
 Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)
&
Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)», το οποίο παρέχεται μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια». Η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 244 ώρες από τις οποίες οι 132 ώρες (92 διδακτικές ώρες και 40 ώρες επίβλεψη-διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων – πρακτική άσκηση) είναι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταχύρρυθμου CCNA (Cisco Certified Network Associate)» και οι 112 ώρες (60 διδακτικές ώρες και 52 ώρες επίβλεψη-διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων-πρακτική άσκηση) είναι του προγράμματος «Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια». Η επιμόρφωση και των δύο προγραμμάτων θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)» οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια» οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)» παρέχει σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Δικτύων Η/Υ και προετοιμάζει για την απόκτηση του πιστοποιητικού Cisco Certified Network Associate που δίνεται από τη Cisco Systems. Στο πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να συντηρούν δίκτυα μικρού και μεσαίου μεγέθους και να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Cisco Certified Network Associate .
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος αποκτούν από τη Cisco Academy ένα εκπτωτικό κουπόνι για μία εξέταση CCNA και ένα εκπτωτικό κουπόνι για μία εξέταση CBROPS σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο της Pearson VUE

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια» παρέχει βασικές δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος την καριέρα του στις επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας. Το πρόγραμμα βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να γίνει πολύτιμο μέλος του Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας (Security Operations Center – SOC) και τον προετοιμάζει για την απόκτηση του πιστοποιητικού Cisco Certified CyberOps Associate που δίνεται από τη Cisco Systems. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιούνται τεχνικές τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί από απόσταση το πρόγραμμα.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται: σε φοιτητές ή απόφοιτους των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ(ΤΕΕ), ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ. Για την επιλογή των εκπαιδευομένων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Δια Βίου μάθησης και περιλαμβάνει:

  • σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης
  • ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία με ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες τρόπο, διατίθεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους το υλικό του προγράμματος.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate)» & «Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως 20 Οκτώβριου 2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2022

 
Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε στον ενημερωτικό οδηγό.

Επιστημονικά Υπεύθυνος/Διδάσκοντες

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Ηλίας Χούστης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Cisco Academy και έχουν εξειδικευθεί στη Cisco Systems (Βρυξέλες) και στο Cisco Networking Academy Training Center (Αθήνα).
 
Βράντζα Ελένη : Διοικητική Υπεύθυνη της Cisco Networking Academy του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Cisco Academy Εκπαιδεύτρια M.Sc.(hons), M.Sc., CCNA SECOPS, CCNA Security, CCNA Routing & Switching, CCNP, CCDA, CCDP, WLANFE, WLANSE, CCIE (R&S #10286), ITIL Foundation
 
Δρ. Ξενάκης Αποστόλης,Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Cisco Networking Academy Εκπαιδευτής Wireless Sensor Systems Lab Researcher.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.