Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Business Intelligence and Big Data Analytics (BI&A)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 
Το πρόγραμμα «Business Intelligence and Big Data Analytics (BI&A)» είναι ένα ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με συνολικό φόρτο εργασίας 600 ώρες. Το Business Analytics επικεντρώνεται στην μοντελοποίηση και προσομοίωση της «επιχειρηματικής απόδοσης» με βάση δεδομένα μεγάλου όγκου (big data) και επιχειρηματικούς δείκτες με σκοπό την δημιουργία σεναρίων ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρήσεων και μελλοντικών στρατηγικών. Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει την εξόρυξη δεδομένων, τη στατιστική και προγνωστική ανάλυση, και τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με δυνατότητες πέραν αυτών που εμφανίζονται σε τυπικά συστήματα βασισμένα σε SQL. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο κυρίως για τους σημερινούς φοιτητές ή τους σχετικά πρόσφατους πτυχιούχους που σκοπεύουν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στη βιομηχανία των δεδομένων, καθώς και για όσους αναζητούν εξέλιξη ή αλλαγή σταδιοδρομίας, κυρίως μηχανικοί, μαθηματικοί, φυσικοί, προγραμματιστές υπολογιστών και άλλοι επαγγελματίες υψηλής τεχνολογίας.
Συγκεκριμένα, το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: Πτυχιούχους σχολών ΑΕΙ Τεχνολογικής / Θετικής κατεύθυνσης, σε Στελέχη επιχειρήσεων καθώς και φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της υβριδικής (μικτής) μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 
δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
 
σύγχρονη εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης
 
ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.
 
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, καθώς και στις πόλεις όπου με βάσει τις εγγραφές των επιμορφούμενων θα αναπτυχθούν κέντρα εκπαιδευτικών συναντήσεων.
 
Ο αριθμός των δια ζώσης συναντήσεων στη διάρκεια του έτους είναι έξι (6) Σαββατοκύριακα, σε αδρές γραμμές, μια συνάντηση κάθε 6 εβδομάδες.
 
Συγκεκριμένα, το κάθε μάθημα που περιλαμβάνει
1. online εβδομαδιαία ύλη και εργαστηριακές ασκήσεις, 
2. τακτές συναντήσεις με τους διδάσκοντες, 
3. μικρά από απόσταση τεστς 
4. εργασία και παρουσίαση της εργασίας (ατομική ή ομαδική) 
5. 3 online εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος σε εργαστήριο της Σχολής Δια βίου Μάθησης 
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 
 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Business Intelligence and Big Data Analytics (BI&A)».
 

 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 800€ και προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το ενημερωτικό οδηγό στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

Περίοδος Εγγραφών

Από 5 έως 24 Οκτωβρίου 2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Μανόλης Βάβαλης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και διδακτόρων με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
 
Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν διδάκτορες και μεταπτυχιακοί εξειδικευμένοι επαγγελματίες ως βοηθοί και επόπτες των εργαστηριακών ασκήσεων των εκπαιδευόμενων του προγράμματος. Αναλυτικά μπορείτε να συμβουλευτείτε και τον ενημερωτικό οδηγό όπου αναγράφονται τα ονόματα των διδασκόντων.