Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics)

18/06/2021
 

Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics)».
 
To πρόγραμμα Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics) εντάσσεται στο αναπτυσσόμενο πεδίο της Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) και απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και σε επιστήμονες θετικών και οικονομικών επιστημών που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε στατιστικά εργαλεία και μεθόδους εξόρυξης δεδομένων για δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών και αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών μέσα από τη γνώση που παράγει η ανάλυση δεδομένων.

Σκοπός

  • Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Επιχειρησιακή Αναλυτική.
  • Δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν τη γλώσσα, τη θεωρία και τα μοντέλα του τομέα των επιχειρηματικών αναλυτικών στοιχείων.
  • Προώθηση της ικανότητας ανάλυσης, σύνθεσης και επίλυσης σύνθετων μη δομημένων επιχειρηματικών προβλημάτων.
  • Ενίσχυση ικανοτήτων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, την καινοτομία και την επιχειρηματική δράση.
  • Ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών αξιοποιώντας τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 120 ώρες (10 εβδομάδες) και εστιάζεται στην εφαρμογή τεχνικών της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science), μέσω της γλώσσας R, στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατηγορίες Εισακτέων

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που το αντικείμενο της εργασίας τους απαιτεί συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων με ανάλυση δεδομένων ή που επιθυμούν να αναπτύξουν αναλυτικές ικανότητες για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εξελισσόμενο πεδίο της Επιστήμης των δεδομένων και Επιχειρηματικής Αναλυτικής.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

  • Περίοδος Εγγραφών: Έως την κάλυψη των προσφερόμενων
  • Έναρξη εκπαίδευσης: Με τη συμπλήρωση του τμήματος

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικά Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Παντελής Υψηλάντης , Ομότιμος Καθηγητής.
Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι οι:

  • Παντελής Υψηλάντης , Ομότιμος Καθηγητής
  • Δημήτριος Τσέλιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.