Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω

09/08/2023

Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω».
Το πρόγραμμα «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω» έχει διάρκεια 3 διδακτικών ημερών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της θαλάσσιας βιολογίας με έμφαση στα θαλάσσια θηλαστικά, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες μέσω της βιωματικής εμπειρίας και άσκησης στην ανοιχτή θάλασσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Απευθύνεται σε

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αποφοίτους βιολογικών και γεωπονικών επιστημών, αλλά και οποιαδήποτε άλλης ειδικότητας που επιθυμούν να εντρυφήσουν στην οικολογία των θαλάσσιων θηλαστικών μέσω της μελέτης και καταγραφής των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων των οικοτόπων που διαβιούν οι εν λόγω οργανισμοί. Σκοπός είναι η χρησιμοποίηση της αποκομίζουσας γνώσης και η χρήση της σε πολυεπιστημονικά πεδία, π.χ. ανθρωπολογία και θαλάσσιοι οργανισμοί, χρήση παράκτιας γης και επίδραση σε πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών κλπ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσκαλεί ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στη βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών και την καταγραφή των περιβαλλοντικών πιέσεων των οικοτόπων τους. Άτομα από διαφορετικά γνωστικά πεδία πέρας των βιολογικών ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν.

Επιμόρφωση

1η ΗΜΕΡΑ: Θεωρητική βάση
1.«Βιοποικιλότητα και οικολογία θαλάσσιων θηλαστικών»
2.«Θαλάσσια θηλαστικά και Περιβαλλοντικές πιέσεις»
3.«Διατήρηση Θαλάσσιων θηλαστικών»
2η ΗΜΕΡΑ: Πλόας
3η ΗΜΕΡΑ: Πρακτική Βάση
1. «Φωτοαναγνώριση κητωδών»
2. «Ακουστική κητωδών»
3. Υπόθεση εργασίας (case study)

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Περίοδος Αιτήσεων έως 03/10/2023
 • Περίοδοι Υλοποίησης:
 • 1η περίοδος:
  24/08/2023 έως 26/08/2023

  2η περίοδος:
  07/09/2023 έως 09/09/2023

  3η περίοδος:
  21/09/2023 έως 23/09/2023

  4η περίοδος:
  05/10/2023 έως 07/10/2023

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γεώργιος Α. Γκάφας.
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.
Τα μέλη της ερευνητικής ομάδος αποτελούνται από τους

 • Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, Καθηγητής. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Αναστασία Κομνηνού, Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Ελένη Ακριτοπούλου, Υποψήφια Διδάκτορας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Ιωάννα Σαραντοπούλου, μέλος ΕΤΕΠ. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.