Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω

04/08/2022

Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω».
Το πρόγραμμα «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω» έχει διάρκεια 3 διδακτικών ημερών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της θαλάσσιας βιολογίας με έμφαση στα θαλάσσια θηλαστικά, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες μέσω της βιωματικής εμπειρίας και άσκησης στην ανοιχτή θάλασσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Απευθύνεται σε

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αποφοίτους βιολογικών και γεωπονικών επιστημών, αλλά και οποιαδήποτε άλλης ειδικότητας που επιθυμούν να εντρυφήσουν στην οικολογία των θαλάσσιων θηλαστικών μέσω της μελέτης και καταγραφής των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων των οικοτόπων που διαβιούν οι εν λόγω οργανισμοί. Σκοπός είναι η χρησιμοποίηση της αποκομίζουσας γνώσης και η χρήση της σε πολυεπιστημονικά πεδία, π.χ. ανθρωπολογία και θαλάσσιοι οργανισμοί, χρήση παράκτιας γης και επίδραση σε πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών κλπ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσκαλεί ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στη βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών και την καταγραφή των περιβαλλοντικών πιέσεων των οικοτόπων τους. Άτομα από διαφορετικά γνωστικά πεδία πέρας των βιολογικών ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν.

Επιμόρφωση

1η ΗΜΕΡΑ: Θεωρητική βάση
1.«Βιοποικιλότητα και οικολογία θαλάσσιων θηλαστικών»
2.«Θαλάσσια θηλαστικά και Περιβαλλοντικές πιέσεις»
3.«Διατήρηση Θαλάσσιων θηλαστικών»
2η ΗΜΕΡΑ: Πλόας
3η ΗΜΕΡΑ: Πρακτική Βάση
1. «Φωτοαναγνώριση κητωδών»
2. «Ακουστική κητωδών»
3. Υπόθεση εργασίας (case study)

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών εν πλω» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Επιλέξτε την ημερομηνία που μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από τον παρακάτω σύνδεσμο.
Διαθέσιμες ημερομηνίες:

 • 24-26/8/2022
 • 21-23/9/2022
 • 28-30/9/2022

 

 • Περίοδος Εγγραφών: Με τη συμπλήρωση του Τμήματος
 • Περίοδος Υλοποίησης: Την ημερομηνία με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γεώργιος Α. Γκάφας.
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.
Τα μέλη της ερευνητικής ομάδος αποτελούνται από τους

 • Δημήτρη Βαφείδη, Καθηγητής. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, Καθηγητής. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Αναστασία Κομνηνού, Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Ελένη Ακριτοπούλου, Υποψήφια Διδάκτορας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Ιωάννα Σαραντοπούλου, μέλος ΕΤΕΠ. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Σπυρίδων Τσαλαπάτας, μέλος ΕΤΕΠ. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.