Τεχνικές λήψης βιολογικών δειγμάτων – μεταφορά και συντήρηση

07/07/2022
Personal Branding

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνικές λήψης βιολογικών δειγμάτων – μεταφορά και συντήρηση».

Οι κύριες διαδικασίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην προ αναλυτική φάση είναι η επιλογή της εξέτασης, η προετοιμασία του ασθενή, η προετοιμασία των επαγγελματιών υγείας για τη λήψη, η εκπαίδευση των ασθενών, η λήψη, η αποθήκευση και η μεταφορά του βιολογικού δείγματος.

Τα προ αναλυτικά λάθη μπορεί να αντιπροσωπεύουν έως και το 70% του συνόλου των σφαλμάτων στο Εργαστήριο, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να αυξάνουν την κατανάλωση πόρων (παράταση χρόνου νοσηλείας, αύξηση φαρμακευτικής δαπάνης, επαναλήψεις εξετάσεων. Πολλές από τις σχολές επιστημών υγείας δεν παρέχουν σε προπτυχιακό επίπεδο την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν κλινικές και εργαστηριακές δεξιότητες σχετικά με τη λήψη αλλά και συντήρηση και μεταφορά των βιολογικών δειγμάτων.

Διάρκεια: 450 ώρες (7 μήνες)
ECVET: 18 ECVET

Στόχοι του προγράμματος είναι:

H εκμάθηση τεχνικών λήψης βιολογικού υλικού που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την πρόληψη νοσημάτων. Τέτοιες τεχνικές είναι η αιμοληψία με τη χρήση σύριγγας, πεταλούδας, φλεβοκαθετήρα όσο και με το σύστημα κενού (τύπου vacutainer), αέρια αίματος, λήψη αίματος με σκοπό την αιμοκαλλιέργεια (Για κοινά μικρόβια και μύκητες και τα πιο συχνά κλινικά δείγματα που όπως: Αίμα, ενδαγγειακοί καθετήρες, μυελός των οστών, ούρα, φαρυγγικό επίχρισμα, ρινικό επίχρισμα, ωτικό επίχρισμα/έκκριμα, πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις, Broncho Alveolar Lavage-BAL, βιολογικά υγρά (πλευριτικό, περικαρδιακό, αρθρικό, ασκιτικό) πύον από τραύματα/αποστήματα/παραρρινίους κόλπους, υγρά από έλκη, τεμάχια ιστών, κολπικό, τραχηλικό, ουρηθρικό, προστατικό, σπέρμα, κόπρανα, pig tails, φορείες μικροβίων (S. aureus, GAS, N.meningitidis) προϊόντα τράπεζας αίματος, συλλογή ούρων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Σχολών Επιστημών ή Επαγγελμάτων Υγείας (Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Νοσηλευτές, Ιατρικά Εργαστήρια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, βοηθοί φαρμακείου).
  • Πτυχιούχους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΠΑΛ του Τομέας Υγείας.
  • Αποφοίτους δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • Σύγχρονη εκπαίδευση, και συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνικές λήψης βιολογικών δειγμάτων – μεταφορά και συντήρηση», γίνεται μόνο ηλεκτρονικά

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

‘Eως 30/09/2022

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2022

Λήξη Επιμόρφωσης

Μάιος 2023

Το κόστος του προγράμματος καθώς και η πολιτική των δόσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι o Παπαγιάννης Δημήτριος , Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιογραφικό

Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μάλλη Φωτεινή , Πνευμονολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.