Βασικά αραβικά για ελληνόφωνους

05/09/2022

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικά αραβικά για ελληνόφωνους» στοχεύει στην παροχή βασικών γνώσεων αραβικής γλώσσας και πολιτισμού σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε (δημόσιες-ιδιωτικές) δομές υποδοχής και υποστήριξης αραβόφωνων πληθυσμών ή ενδιαφέρεται εν γένει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αραβικής γλώσσας και πολιτισμού. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας, αποτελείται από δώδεκα ενότητες και απευθύνεται σε φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοσίους/ιδιωτικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (με οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς).
 
Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες στοιχειώδους επικοινωνίας με αραβόφωνους πληθυσμούς.
 
Ειδικότεροι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • η εξοικείωση με τον αραβόφωνο κόσμο
 • η κατάκτηση βασικών γραμματικών φαινομένων της αραβικής γλώσσας
 • η κατάκτηση βασικού λεξιλογίου της αραβικής γλώσσας βασισμένο σε εγχειρίδια διεθνών οργανισμών για την επικοινωνία με αραβόφωνους πληθυσμούς αιτούντες άσυλο
 • η εξοικείωση με πτυχές του αραβικού πολιτισμού

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • φοιτητές ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της δημόσιας & ιδιωτικής εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)
 • υπάλληλοι δημόσιου & ιδιωτικού τομέα
 • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης και όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε δεύτερο χρόνο.

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Βασικά αραβικά για ελληνόφωνους» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Περίοδος Εγγραφών: έως 15/10/2022
 • Έναρξη εκπαίδευσης: Οκτώβριος 2022
 • Λήξη εκπαίδευσης: Ιανουάριος 2023

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.