Εξειδίκευση στη Φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας

04/06/2024

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εξειδίκευση στη Φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας».
Το πρόγραμμα «Εξειδίκευση στη Φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας» παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη διαχείριση των γηριατρικών ασθενών.

Στοχος
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων ώστε οι απόφοιτοι να έχουν τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς της τρίτης ηλικίας, ορθά και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και πρακτικές βασισμένες σε ενδείξεις.
Με την ολοκλήρωση της επιμόφωσης οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις ώστε να:
Α. παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς τρίτης ηλικίας τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην κοινότητα,
Β. παρέχουν ολοκληρωμένη διαχείριση του γηριατρικού πληθυσμού σε σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο,
Γ. αξιολογούν τις ανάγκες και να παρέχουν πρακτικές συμβουλές στο γηριατρικό πληθυσμό.

Τα παραπάνω καθιστούν τους αποφοίτους του προγράμματος ικανούς να στελεχώσουν μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και να προετοιμαστούν για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, φυσιοθεραπευτές, οδοντίατρους, διατροφολόγους, κλπ.), οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διαχείριση του γηριατρικού πληθυσμού. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων φοιτητών επιστημών υγείας) και απόφοιτους της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), οι οποίοι σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας.

Προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο ΠΘ μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα των εκπαιδευτών του παρόντος προγράμματος.

Επιμόρφωση

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων διαλέξεων. Η ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βίντεο, σημειώσεις, κ.τ.λ.) που οι εκπαιδευόμενοι/ες μελετούν με ευέλικτο τρόπο και ρυθμό. Η σύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει διαλέξεις που βιντεοσκοπούνται ώστε ο/η εκπαιδευόμενος/η να μπορεί να τις παρακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο.

Εγγραφές/Κόστος

 Εγγραφές

Έως 15 Σεπτεμβρίου 2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

Σεπτέμβριος 2024

Λήξη Επιμόρφωσης

Μάιος 2025

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 400 ευρώ με δυνατότητα καταβολής του σε 5 δόσεις. Επιπλέον, στο πρόγραμμα εφαρμόζεται εκπτωτική πολιτική:

-30% σε ανέργους
-25% σε φοιτητές, σε προσωπικό που εργάζεται σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, ΑμεΑ
-20% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, άτομα που συνδέονται με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού
-15% σε κατόχους της ευρωπαϊκής κάρτας νέων
-10% σε εφάπαξ καταβολή ποσού με την εγγραφή

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει η κα. Φωτεινή Μάλλη, Καθηγήτρια α’ βαθμίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Ευάγγελος Φράδελος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων ΑΕΙ, καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.