Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Ψηφιακή Κατασκευή με χρήση του Autodesk Fusion

03/06/2024

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Ψηφιακή Κατασκευή με χρήση του Autodesk Fusion».
Το πρόγραμμα εκμάθησης του λογισμικού Autodesk Fusion είναι σχεδιασμένο για ενδιαφερόμενους που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση αυτού του προηγμένου λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης CAD και ψηφιακής κατασκευής CAM. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα βασικά εργαλεία και τις λειτουργίες του λογισμικού, καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα μάθουν να δημιουργούν τρισδιάστατα στερεά μοντέλα και μοντέλα επιφανειών, να επεξεργάζονται γεωμετρικά σχήματα, να δημιουργούν συναρμολογήματα, να τεκμηριώνουν τα σχέδιά τους με την δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, να προετοιμάζουν τα μοντέλα τους για την κατασκευή αντικειμένων που προορίζονται τόσο για μηχανές CNC όσο και για μηχανήματα ταχείας προτυποποίησης 3D Printing.
Η σημερινή εποχή απαιτεί επαγγελματίες που να διαθέτουν εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα εκμάθησης του λογισμικού Autodesk Fusion 360, αναδεικνύεται ως μια από τις κορυφαίες επιλογές για την απόκτηση δεξιοτήτων στο τομέα της τρισδιάστατης σχεδίασης και της ψηφιακής κατασκευής για τον προγραμματισμό μηχανημάτων CNC και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Μηχανολόγους Μηχανικούς
• Μηχανικούς Σχεδιαστές
• Αρχιτέκτονες
• Βιομηχανικούς Σχεδιαστές/ Σχεδιαστές Επίπλων
• Σχεδιαστές Μηχανημάτων
• Προγραμματιστές CNC μηχανών
• Φοιτητές Ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής όλων των παραπάνω ειδικοτήτων και συναφών ειδικοτήτων
• Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό προϊόντων (CAD modeling) και την ψηφιακή κατασκευή (CAM)

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη).

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Ψηφιακή Κατασκευή με χρήση του Autodesk Fusion» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έως 18 Αυγούστου 2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

26 Αυγούστου 2024

Λήξη Επιμόρφωσης

15 Νοεμβρίου 2024

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κ. Γράβαλος Ιωάννης, Καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την Ακαδημαϊκή Ευθύνη του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κ. Μακρής Αθανάσιος, Μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.