!!! Παράταση εγγραφών έως 01/02/2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο του Νοσοκομείου».
 
Το πρόγραμμα «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο του Νοσοκομείου» έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις σχετικά με βασικά ζητήματα γύρω από την επαγγελματική υγεία των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα, τις έννοιες της επαγγελματικής υγείας και ασθένειας, του εργατικού ατυχήματος και του επαγγελματικού κινδύνου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας στον κλάδο της υγείας και οι βασικότεροι επαγγελματικοί κίνδυνοι που αφορούν στο συγκεκριμένο κλάδο αλλά και να τους εξασφαλίσει πληρέστατη κατάρτιση αναφορικά με τα σημαντικότερα μέτρα προστασίας της υγείας στο χώρο εργασίας του νοσοκομείου.

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες (415 ώρες)

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: Επιστήμονες υγείας – απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Επιμόρφωση

 

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη μορφή της Online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Ασύγχρονη εκπαίδευση , όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων (π.χ. βίντεο-παρουσιάσεις, άρθρα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, κλπ.).
  • Σύγχρονη εκπαίδευση , και συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι προαιρετική. Το εκπαιδευτικό υλικό των τηλεδιασκέψεων θα αναρτάται πάντοτε στην πλατφόρμα e-class. Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής MS-TEAMS.

Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει 15 σύγχρονες διδασκαλίες και 70 ασύγχρονες διδασκαλίες.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο του Νοσοκομείου» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Παράταση έως 01 Φεβρουαρίου 2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 690 ευρώ.
 
Προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματός μας.
 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι

 

Μαλλιαρού Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιογραφικό

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος , Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Βιογραφικό https://med.duth.gr/cv/tconstan/