Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικές Μουσικοθεραπείας για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ανάπτυξη Λόγου, Κοινωνικές Δεξιότητες, Σχολική ‘Ένταξη» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης μουσικής και μουσικοθεραπείας ως εργαλείο διδασκαλίας για την ανάπτυξη λόγου, την ένταξη και την κοινωνικοποίηση μαθητών με ΔΑΦ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός παρουσίαση των ορόσημων της ανάπτυξης του λόγου στην τυπική ανάπτυξη και στα άτομα με ΔΑΦ, καθώς και των βασικών θεωρητικών εργαλείων για την κλινική χρήση της μουσικής ως εργαλείο ανάπτυξης λόγου, κοινωνικοποίησης και ένταξης παιδιών με ΔΑΦ και αφετέρου παραδείγματα εφαρμογής τεχνικών μουσικοθεραπείας και του εν γένει θεωρητικού πλαισίου που αναπτύχθηκε στην ακαδημαϊκή πράξη.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

  • προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής
  • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • επαγγελματίες στον χώρο της ειδικής αγωγής
  • κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις τεχνικές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που διέπουν την κλινική χρήση της μουσικής και τις μουσικοθεραπευτικές πρακτικές για την ανάπτυξη του λόγου, την σχολική ένταξη και την κοινωνικοποίηση παιδιών με ΔΑΦ

Ειδικότεροι Μαθησιακοί Στόχοι:

  • η εισαγωγή στα ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης
  • η παροχή γνώσεων πάνω σε θέματα ανάπτυξης λόγου στην τυπική ανάπτυξη και στα παιδιά με ΔΑΦ
  • η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τεχνικές μουσικοθεραπείας
  • η σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα χρήσης τεχνικών μουσικοθεραπείας για την ανάπτυξη του λόγου και των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ

Επιμόρφωση

 

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 15 ώρες και υλοποιείται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνικές Μουσικοθεραπείας για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ανάπτυξη Λόγου, Κοινωνικές Δεξιότητες, Σχολική ‘Ένταξης» σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50€ τα οποία προκαταβάλλονται. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού θα πρέπει να το επισυνάψετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης συμμετοχής.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως τη συμπλήρωση του Τμήματος

 

Υλοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη συμπλήρωση του Τμήματος

Επιστημονική Ομάδα

 

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος και διδάσκουσα, είναι η κα. Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια Ψυχο/Νευρογλωσσολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Eκπαιδεύτρια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κα. Ποθεινή Βαϊούλη, ειδική παιδαγωγός, πιστοποιημένη μουσικοθεραπεύτρια και ειδική επιστήμονας έρευνας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ), τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.