Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Το πρόγραμμα «Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS » έχει διάρκεια 120 ώρες και παρέχει σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των βασικών στατιστικών μεθόδων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα ανάλυσης δεδομένων από διάφορα γνωστικά πεδία, όπως για παράδειγμα τις Επιστήμες Υγείας, την Πληροφορική, τα Χρηματοοικονομικά ή τις Κοινωνικές Επιστήμες. Η επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και λοιπές ειδικότητες επαγγελμάτων Υγείας, για τους οποίους η ανάλυση παρελθοντικών δεδομένων κρίνεται χρήσιμη, σε κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, στους οποίους η στατιστική ανάλυση δεδομένων που αντλούνται από ερωτηματολόγια ή δημοσκοπήσεις αποτελεί απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο, σε στελέχη επιχειρήσεων που πραγματεύονται ποσοτικά ή/και ποιοτικά στοιχεία και επιθυμούν την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά για τη βελτιστοποίηση οικονομικών παραμέτρων του Οργανισμού ή της επιχείρησης που διοικούν ή εργάζονται, σε σε άτομα που επιθυμούν να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Εφαρμοσμένης Στατιστικής.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS» αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή των βασικών στατιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον έχει σαν στόχο να παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο τις κυριότερες στατιστικές μεθοδολογίες και να αναδείξει τη χρησιμότητα τους στη μελέτη ευρύτερων αντικειμένων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία καθώς και αναμένεται να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιεί αυτοτελώς μία ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση δεδομένων ανεξαρτήτως της φύσης και του μεγέθους των υπό μελέτη στοιχείων.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 
Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων,
 
Σύγχρονη εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης και
 
Ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 3 μήνες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 300€.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

1/11/2019 – 24/11/2019

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Δεκέμβριος 2019

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει ο κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.