Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνία με
κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της εργασίας

Πρόγραμμα Διάρκειας: 50 ωρών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνία με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της εργασίας» έχει διάρκεια 50 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της εργασίας από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, φοιτητές, άτομα με προβλήματα ακοής και συγγενείς αυτών καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει τη σπουδή της ΕΝΓ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνία με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της εργασίας» αποσκοπεί στην εξοικείωση με το στοιχειώδες καθημερινό λεξιλόγιο της ΕΝΓ, στην εξοικείωση με απλές επικοινωνιακές συνθήκες στην ΕΝΓ στο χώρο της εργασίας (υποδοχή πολίτη ή πελάτη, στοιχειώδης εξυπηρέτηση και λήψη απλού και σύντομου ιστορικού) καθώς και με την κώφωση γενικότερα και τους Κωφούς νοηματιστές ειδικότερα

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δία βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 

Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για όσους από τους καταρτιζόμενους διαμένουν στη Θεσσαλία.
Εξ’ απ’ αποστάσεως για όσους αδυνατούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία.
Υβριδική (μικτή μέθοδος) με το βέλτιστο εφικτό συνδυασμό των ανωτέρω.
 

Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.
 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 50 ώρες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Πρακτική

 

Το χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής άσκησης, με τη χορήγηση ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Η εποπτεία γίνεται τόσο με τις εξ αποστάσεως διαδικασίες, όσο και κατά τις δια ζώσης συναντήσεις.

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνία με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της εργασίας» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της εργασίας, ανέρχεται στα 150€.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

29 Ιουλίου – 16 Σεπτεμβρίου 2016

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως την Τετάρτη 21/09/2016

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2016 – Νοέμβριος 2017

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κ. Γαλήνη Σαπουντζάκη, λέκτορας στο Π.Τ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
 
Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος