Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου Διερμηνείας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου Διερμηνείας» είναι διάρκειας 240 ωρών και καλύπτει την κατάρτιση υποψηφίων διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν καλύψει τόσο γλωσσικά όσο και τεχνικά καθώς και δεοντολογικά ζητήματα που άπτονται της διερμηνείας από και προς την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι τέταρτου κύκλου εκμάθησης της ΕΝΓ και κάτοχοι επάρκειας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου Διερμηνείας» αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στην απόδοση των περισσότερων γραμματικών φαινομένων της ΕΝΓ, στην εκμάθηση εξειδικευμένου λεξιλογίου, στην κατανόηση περισσότερο περίπλοκων αφηγήσεων, αλλά και στην εισαγωγή των καταρτιζόμενων στην παραγωγή περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου στην ΕΝΓ.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δία βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 

• Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για όσους από τους καταρτιζόμενους διαμένουν στη Θεσσαλία.
• Ασύγχρονη εξ’ απ’ αποστάσεως για όσους αδυνατούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία (περιορισμένες σε τρεις θέσεις ανά πρόγραμμα).
• Υβριδική (μεικτή μέθοδος) με το βέλτιστο εφικτό συνδυασμό των ανωτέρω.
 

Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.
 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 240 ώρες σε διάστημα 5 μηνών και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου Διερμηνείας» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 540€.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

 

Alpha Bank:

Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935

IBAN: GR6401403100310002002020935

 

Κωδικός έργου: 4165.0085

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός του έργου 4165.0085 καθώς και το Επίθετο του καταρτιζόμενου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα με την κατάθεση του χρηματικού στο learning@uth.gr αποστέλλοντας τα στοιχεία τιμολόγησης.

 

Αποδεικτικό Κατάθεσης:
 Με την αίτησή σας θα πρέπει να επισυνάψετε το αποδεικτικό κατάθεσης

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Από 08 έως 19 Φεβρουαρίου 2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

21 Φεβρουάριου 2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία έχει και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, κατά κύριο λόγο Κωφοί, πιστοποιημένοι δάσκαλοι της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.