Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ GFSI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ FSSC 22000 V5» και απονέμει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι είτε τρεις (3) μήνες αντιστοιχώντας σε 56 ώρες 2 ECVET.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση, ειδικών του τομέα της παραγωγής τροφίμων, επαγγελματιών του χώρου της βιομηχανίας τροφίμων , αλλά και επιστήμονες που πρόκειται να ασχοληθούν στον τομέα της Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων. Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εφοδιασθούν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα GFSI πρότυπα και θα λύσουν πιθανές απορίες σχετικά με τις απατήσεις των προτύπων με τη βοήθεια συμβούλων και επιθεωρητών των συστημάτων αυτών. Τα πιστοποιητικά για τη Διαχείριση Συστημάτων για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν την παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων. Ο έλεγχος και η τεκμηρίωση της συμμόρφωση μιας εταιρείας σύμφωνα με GFSI (Global Food Safety Initiative) approved πρότυπα ασφάλειας τροφίμων αποτελούν εργαλείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων για τους πελάτες. GFSI (Global Food Safety Initiative) approved πρότυπα είναι το BRC για λογαριασμό των Super Market κυρίως της Αγγλίας, τo IFS που αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο της Ένωσης Γερμανών Λιανεμπόρων (HDE) και Γάλλων Λιανεμπόρων (FCD) και το FSSC 22000.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εργαζόμενους και Στελέχη βιομηχανίας τροφίμων, χώρων παραγωγής μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων
  • Συμβούλους βιομηχανίας τροφίμων
  • Επιστήμονες Τροφίμων / Γεωπόνους / Κτηνιάτρους / Χημικούς Μηχανικούς / Χημικούς με ενασχόληση στον τομέα των τροφίμων και αγροδιατροφής
  • Επιχειρηματίες παραγωγής τροφίμων

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής εκπαίδευσης (σύγχρονης & ασύγχρονης).

  • Η Σύγχρονη Εκπαίδευση πραγματοποιείται on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που θα οριστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε απογευματινές ώρες ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
  • Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση πραγματοποιείται με την ατομική εκ αποστάσεως μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες, επιθυμίες και τον ελεύθερο χρόνο των συμμετεχόντων, όπως αυτοί επιλέξουν. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ GFSI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ FSSC 22000 V5» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 15/02/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

15/02/2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται είτε στα 500 ευρώ με δυνατότητα έκπτωσης:
 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Γιαβάσης με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων και Μικροβιακές Ζυμώσεις για Παραγωγή Βιοπολυμερών» στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννης Γιαβάσης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 

Ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, Δρ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, έχει μακρόχρονη εμπειρία σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης, σε ότι αφορά τη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην Πιστοποίηση Εταιριών, ΚΕΚ, Κολλεγίων σε θέματα Εκπαίδευσης.

 

Διδάσκοντες

– Δρ. Ιωάννης Γιαβάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου του Π.Θ.
– Παρασκευή Μπούκη, Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» και υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργ. Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμωντου Π.Θ.
– Βουδούρης Παναγιώτης – Μιχαήλ, Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη «Διατροφή και Διαχείριση Τροφίμων», εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.