Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
επιπέδου 4ου κύκλου

Ετήσιο Πρόγραμμα 240 ωρών - 24,2 ECTS

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου 4ου κύκλου» έχει διάρκεια 240 ώρες και καλύπτει τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο εκμάθησης, ενώ προετοιμάζονται για συμμετοχή στις εξετάσεις επάρκειας. Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι Κατακτούν (με απομνημόνευση και εξάσκηση) το καταγεγραμμένο λεξιλόγιο γενικής και ειδικότερης επικοινωνίας στην ΕΝΓ. Έχουν καλύψει τους κανόνες γραμματικής και συντακτικού της ΕΝΓ τόσο σε επίπεδο αναγνώρισης / ανάκλησης όσο και σε επίπεδο αυθόρμητης χρήσης της γλώσσας. Είναι ικανοί να αποκωδικοποιήσουν κατά το δυνατόν άγνωστες λέξεις ή νεολογισμούς, αλλά και να εκφράσουν περιφραστικά τυχόν άγνωστες λέξεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να το παρακολουθήσουν άτομα των ακόλουθων κατηγοριών:

– Απόφοιτοι τρίτου κύκλου εκμάθησης της ΕΝΓ και υποψηφίοι εξετάσεων επάρκειας στην ΕΝΓ που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σπουδή τους

– Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και φοιτητές

– Άτομα με προβλήματα ακοής και συγγενείς αυτών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη μελέτη της ΕΝΓ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου 4ου κύκλου» αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στην απόδοση των περισσότερων γραμματικών φαινομένων της ΕΝΓ αλλά και να είναι επαρκώς εξοικειωμένοι στους τομείς εξειδικευμένου λεξιλογίου και περίπλοκων αφηγήσεων σε επίπεδο επάρκειας γνώσης της γλώσσας.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

• Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για όσους από τους καταρτιζόμενους διαμένουν στη Θεσσαλία σε εβδομαδιαία βάση αλλά και σε πέντε επιπλέον ημερίδες εξάσκησης κάποια Σαββατοκύριακα. Οι δια ζώσης συναντήσεις καταγράφονται και μεταφορτώνονται σε κανάλι στο YouTube για μελέτη και εμπέδωση εκ μέρους των καταρτιζόμενων. Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

• Εξ αποστάσεως μελέτη μέσω Ίντερνετ των ανωτέρω μαθημάτων, του παρεχόμενου βιντεοσκοπημένου λεξιλογίου 2500 λέξεων και σταθμισμένων κειμένων ανά θεματική και επίπεδο δυσκολίας, καθώς και ηλεκτρονική συμπλήρωση ασκήσεων κατανόησης και παραγωγής νοηματικού λόγου μέσω πλατφόρμας e-class, streaming και τηλεδιάσκεψης (Big Blue Button).

• Ατομική μελέτη μέσω εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού της σειράς βοηθημάτων εκμάθησης ΕΝΓ ‘Μπες στο Νόημα’.

• Υβριδική (μεικτή μέθοδος) με το βέλτιστο εφικτό συνδυασμό των ανωτέρω.

Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 9 μήνες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εγγραφές

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου 4ου κύκλου» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 400€.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες αναγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό οδηγό στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Από 30/11/2018 έως 31/12/2018

Έναρξη επιμόρφωσης

7 Ιανουαρίου 2019

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία έχει και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, κατά κύριο λόγο Κωφοί, πιστοποιημένοι δάσκαλοι της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.