Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
επιπέδου 2ου κύκλου

Ετήσιο Πρόγραμμα 240 ωρών - 24,2 ECTS

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου 2ου κύκλου» έχει διάρκεια 4 μήνες και καλύπτει το δεύτερο κύκλο εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκφράζονται για τις περισσότερες καθημερινές επικοινωνιακές περιστάσεις σε απλή αλλά σωστή γλώσσα, καθώς και να κατανοούν απλές ιστορίες, περιγραφές ή εντολές στα συνηθέστερα επικοινωνιακά περιβάλλοντα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να το παρακολουθήσουν άτομα των ακόλουθων κατηγοριών:
 
Ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, άτομα με προβλήματα ακοής & συγγενείς αυτών, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συνεχίσει τη σπουδή της ΕΝΓ.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου 2ου κύκλου» αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στην απόδοση των περισσότερων γραμματικών φαινομένων της ΕΝΓ, στην εκμάθηση εξειδικευμένου λεξιλογίου, στην κατανόηση περισσότερο περίπλοκων αφηγήσεων, αλλά και στην εισαγωγή των καταρτιζόμενων στην παραγωγή περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου στην ΕΝΓ.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
 
Δια ζώσης ή σύγχρονη εξ αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων σε εβδομαδιαία βάση.
 
Ασύγχρονη εξ’ απ’ αποστάσεως παρακολούθηση των συναντήσεων βιντεοσκοπημένες, για όσους αδυνατούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία αλλά και για εμπέδωση των μαθημάτων από όλους τους καταρτιζόμενους, καθώς και ατομική μελέτη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης.
 
Σύγχρονες συναντήσεις πρακτικών ασκήσεων και ανατροφοδότησης καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών σε ευέλικτο ωράριο, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.
 
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο καθώς και σε άλλες πόλεις, ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας καταρτιζόμενων.
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 4 μήνες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου 2ου κύκλου» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 400€.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Από 04/12/2018 έως 22/02/2019

 

Έναρξη επιμόρφωσης

01/03/2019

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία έχει και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, κατά κύριο λόγο Κωφοί, πιστοποιημένοι δάσκαλοι της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.