Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Ειδική Αγωγή: Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατάλληλα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

Η τεχνολογία αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς διανύουμε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, στην οποία οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης.
Στο πλαίσιο αυτό, δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η ειδική αγωγή και εκπαίδευση και οι διαδικασίες ανίχνευσης και αξιολόγησης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες. Ταυτόχρονα, τα νέα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να παρέχουν νέες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό πιο άμεσων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων.
Παράλληλα, η εποχή που διανύουμε έφερε την ανάγκη για εξ αποστάσεως διαδικασίες σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας και, φυσικά, της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, η εξοικείωση με τις νέες διαδικασίες, περιβάλλοντα και εργαλεία, ειδικά στην ειδική αγωγή, δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη.
Το παρόν, λοιπόν, πρόγραμμα, φιλοδοξεί να συμβάλει στην εξοικείωση με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και παρέμβαση όλων εκείνων που εργάζονται και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν στην προσχολική και
δημοτική εκπαίδευση τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη, ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου
  των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
 • Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης
 • Ψυχολόγους
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
 • Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων (εξαιρούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΕΑ του Π.Θ. που δεν έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα της κας. Τζιβινίκου)

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

 • Webinars
 • Βιντεομαθήματα
 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση
 • Workshops

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή: Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατάλληλα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» είτε online είτε σε έντυπη μορφή.

 

 

Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την Word αίτηση, παρακαλούμε να την αποστείλετε με e-mail: learning_tzivinikou@uth.gr
Τα δικαιολογητικά είναι: α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών γ) αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής δ) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως 21/02/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

22/02/2021

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κα. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.