Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες:
Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων

Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα: 60 ECTS

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» είναι ετήσιο και έχει φόρτο εργασίας 900 ωρών και 60 ECTS μονάδων. Παρέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Επάρκεια στα Ψυχομετρικά Εργαλεία, και στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.

Το πρόγραμμα έχει δύο άξονες επιμόρφωσης και εξειδίκευσης:
Α. Αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων
Β. Σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι, όλων των βαθμίδων), Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων). Κατά τη διάρκεια τόσο της θεωρητικής κατάρτισης όσο και της πρακτικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών με δυσκολίες μάθησης, όλων των ηλικιών, δίνοντάς τους την ευκαιρία της εμβάθυνσης σε θέματα διάγνωσης – διαφοροδιάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών, και παρέχοντάς τους εξειδικευμένη γνώση στη χορήγηση των βασικών ψυχομετρικών εργαλείων-τεστ και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Ειδικότεροι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων» είναι:

 Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα σχολικής ψυχολογίας, μαθησιακών δυσκολιών, ειδικής αγωγής κ.α..
 Η εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα μέτρησης, εκτίμησης, αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, ψυχομετρίας, εκπαιδευτικής αξιολόγησης και διάγνωσης-διαφοροδιάγνωσης.
 Η εξειδίκευση σε τέσσερα ψυχομετρικά εργαλεία, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με βιωματικού τύπου εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.
 Η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και η πρακτική άσκηση επί των θεμάτων που πραγματεύεται το πρόγραμμα.

Το συνολικό πακέτο των Ψυχομετρικών Εργαλείων (τεστ) στα οποία θα γίνει η εξειδίκευση είναι:

1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DTLA-P:3) (4.00 – 7.11 ετών)
2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA-4) (8.00 – 15.11 ετών)
3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω I : 4.00 – 7.11 ετών)
4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω IΙ 8.00 – 15.11 ετών)
5. Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (4.00 – 7.11 ετών)
6. Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας (8.00 – 15.11 ετών)
Η επιλογή μέρους του πακέτου μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις:

Α. Περίπτωση με έμφαση στη Γλώσσα:
1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DTLA-P:3) (4.00 – 7.11 ετών)
2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA-4) (8.00 – 15.11 ετών)
3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω I : 4.00 – 7.11 ετών)
4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω IΙ 8.00 – 15.11 ετών)
Β. Περίπτωση με έμφαση στα Μαθηματικά:
1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DTLA-P:3) (4.00 – 7.11 ετών)
2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA-4) (8.00 – 15.11 ετών)
3. Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (4.00 – 7.11 ετών)
4. Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας (8.00 – 15.11 ετών)

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

• Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Όσοι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραστούν με φυσική παρουσία, θα μπορούν να συμμετέχουν με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

• Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφωμένων (με συνεχή τεχνική υποστήριξη – πολύ φιλική διαδικασία προς τους συμμετέχοντες).

• Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφωμένοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, στην Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις ανάλογα με τον αριθμό που θα συγκεντρωθεί.

Οι συναντήσεις για τις ανάγκες του προγράμματος σε όλη τη διάρκεια του έτους ανέρχονται συνολικά σε πέντε (5) Σαββατοκύριακα. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 14/10/2019 και ολοκληρώνεται στις 30/6/2020. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πρακτική

 

Δομικό στοιχείο του προγράμματος είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει αφενός τη χορήγηση των τεστ που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε σημαντικό αριθμό παιδιών κατάλληλης ηλικίας, αφετέρου τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για τα αντίστοιχα παιδιά. Η πρακτική άσκηση γίνεται με τη συνεχή προσωπική υποστήριξη του κάθε συμμετέχοντα, από έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες-επόπτες του προγράμματος. Η εποπτεία γίνεται τόσο με τις εξ αποστάσεως διαδικασίες, όσο και κατά τις δια ζώσης συναντήσεις.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων» είτε online είτε σε έντυπη μορφή.

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται από τα δίδακτρα των μαθημάτων και το κόστος των ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία παρέχονται σε έντυπη μορφή.
Έτσι το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
1η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 350 ευρώ (Συνολικό Πακέτο Ψυχομετρικών Τεστ: 6 τεστ – 9 βιβλία)
2η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 250 ευρώ (Επιλογή Ψυχομετρικών Τεστ: 4 τεστ – 6 βιβλία).
Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες εκπτώσεων, οι οποίες αφορούν μόνο στα δίδακτρα των μαθημάτων. Οι κατηγορίες εκπτώσεων είναι οι εξής:
Α. 810 ευρώ (έκπτωση 10%) Κάρτα Νέων, και Ευπαθείς ομάδες (Μέλη Πολύτεκνων και Τριτέκνων Οικογενειών, Άνεργοι, Άνθρωποι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία).

Β. 750 ευρώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων

Γ. 750 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με δόσεις

Δ. 650 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με εφάπαξ καταβολή

E. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, προσφέρεται έκπτωση 33% και το ποσό διαμορφώνεται στα 600 ευρώ.
 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Περίοδος Εγγραφών

30/08/2019 – 14/10/2019

 

Έναρξη επιμόρφωσης

14 Οκτωβρίου 2019

 

Λήξη επιμόρφωσης

30 Ιουνίου 2020

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Η επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και από διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος.