Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Marketing μικρών Μονάδων Υγείας
Πρόγραμμα Διάρκειας 60 ωρών

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Marketing μικρών Μονάδων Υγείας» έχει διάρκεια 60 διδακτικές ώρες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους, εισάγοντάς του με πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό της αγοράς. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: φοιτητές και απόφοιτοι Κτηνιατρικών- Ιατρικών-Οδοντιατρικών Τμημάτων και σχολών, φοιτητές και απόφοιτοι Φαρμακευτικής, απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, απόφοιτοι Λυκείου με συναφή εμπειρία, Σπουδαστές ΑΕΙ & ΤΕΙ καθώς και συναφών τμημάτων ΙΕΚ, ιατρικοί επισκέπτες.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Marketing μικρών Μονάδων Υγείας» στοχεύει στην εξοικείωση και εμβάθυνση των συμμετεχόντων με τις έννοιες της Διαχείρισης, Καινοτομίας, Δημοσίων Σχέσεων αλλά και Οικονομίας, ενώ δίνει έμφαση στην απαραίτητη ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και την διαχείριση της εικόνας στο Διαδίκτυο (ιστότοποι και social media). Ο εκπαιδευόμενος με το πέρας του προγράμματος θα έχει αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό του βίο, ιδίως σε ότι αφορά την οργάνωση, διαχείριση και συντονισμό των δραστηριοτήτων των Ιατρείων και Φαρμακείων.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι μπορούν να παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες το υλικό του προγράμματος.

 

 

Εγγραφές

 
Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Marketing μικρών Μονάδων Υγείας» online.
 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης, ανέρχεται στα 100€.
 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 

Εγγραφή 100,00€

 

Alpha Bank:
Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935

IBAN GR 6401403100310002002020935

 

Κωδικός Προγράμματος: 4165.0064

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός του Προγράμματος (4165.0064) καθώς και το Επίθετο του καταρτιζόμενου.
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία εντός της ίδιας ημέρας με τη κατάθεσή σας ειδάλλως θα κοπεί απόδειξη.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

Υποβολή αιτήσεων

Έως Παρασκευή 03 Απριλίου 2018

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Εώς 31 Μαΐου 2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο κος Αλέξανδρος Γκόβαρης, Καθηγητής του Κτηνιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι Εξειδικευμένοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Προγραμμάτων e-Learning Προγραμμάτων Εξειδίκευσης Ελληνικών Πανεπιστημίων με εμπειρία στην Διοίκηση και Οικονομία.