Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ειδική Αγωγή - Αναγνωστικές Δυσκολίες:
Στρατηγικές και Διδακτικό υλικό για την Αντιμετώπιση

Ετήσιο Πρόγραμμα 700 ωρών - 48 ECTS

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με τα επιμορφωτικά μας προγράμματα και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση,εγγραφείτε στο newsletterΕδώ

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Αναγνωστικές Δυσκολίες: Στρατηγικές και Διδακτικό υλικό για την Αντιμετώπιση» έχει διάρκεια 700 ώρες και έχει βασικό στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όλων των επαγγελματιών που έχουν σχέση ή επιθυμούν να έχουν σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών με αναγνωστικές και εν γένει δυσκολίες μάθησης, όλων των ηλικιών, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι, όλων των βαθμίδων), Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Αναγνωστικές Δυσκολίες: Στρατηγικές και Διδακτικό υλικό για την Αντιμετώπιση» αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα αναγνωστικών / μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής, στην εξειδίκευση, στην ανίχνευση και αξιολόγηση των παιδιών/μαθητών με αναγνωστικές/μαθησιακές δυσκολίες, στον σχεδιασμό κατάλληλων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων με βάση την προηγηθείσα αξιολόγηση, στην ενσωμάτωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ στη διδασκαλία ή/και παρέμβαση για την ενίσχυση της αναγνωστικές δεξιότητας, στην παροχή δικαιώματος χρήσης στη συλλογή στρατηγικών για την ενίσχυση όλων των παραγόντων της ανάγνωσης καθώς στην παροχή δικαιώματος χρήσης του διδακτικού υλικού «Κολοβός, 2012».

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και διά βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
 
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφωμένων (με συνεχή τεχνική υποστήριξη-πολύ φιλική διαδικασία προς τους συμμετέχοντες).
 
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφωμένοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.
 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 700 ώρες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

 

Πρακτική

 

Το χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι δίνει έμφαση στην πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για παιδιά/μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η πρακτική άσκηση γίνεται με τη συνεχή προσωπική υποστήριξη του κάθε συμμετέχοντα, από έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες-επόπτες του προγράμματος.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε online ή έντυπα την αίτηση για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Αναγνωστικές Δυσκολίες: Στρατηγικές και Διδακτικό υλικό για την Αντιμετώπιση».

 

 

 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 1.000€.

 

 
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

21 Νοεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου 2016

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Εώς 9 Ιανουαρίου 2017

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Ιανουάριος 2017

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Η επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν διδάκτορες και μεταπτυχιακοί εξειδικευμένοι επαγγελματίες ως επόπτες στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων του προγράμματος.
 

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος.