Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

«Yoga – Pilates School:
Active Leisure, Mind & Well-being»


background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Yoga – Pilates School: Active Leisure, Mind & Well-being» διάρκειας 100 ωρών συνδυάζει την πρακτική άσκηση με τη γνώση παρέχοντας την ευκαιρία στους επιμορφούμενους να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ιδιωτικών σχολών άσκησης (yoga/pilates instructors, personal/group trainers κτλ), αθλητές, προπονητές, ελεύθερα ασκούμενους καθώς και σε οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να γνωρίσει και να ασκηθεί στην πρακτική των yoga-pilates, να βελτιώσει την αθλητική και φυσική του κατάσταση, τις δεξιότητες του πάνω στις asanas (στάσεις), στις pranayama (αναπνοές), στη χαλάρωση και τις ασκήσεις pilates mat.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Yoga – Pilates School: Active Leisure, Mind & Well-being» έχει ως στόχο οι επιμορφούμενοι:
 
 να βελτιώσουν την αθλητική και φυσική τους κατάσταση (δύναμη, ευλυγισία, ισορροπία, αερόβια ικανότητα κτλ),
 
 να γνωρίσουν διαδικασίες, τρόπους, τεχνικές (αναπνοές, αυτοσυγκέντρωση, χαλάρωση) μέσα από πρακτική εξάσκηση,
 
 να συνδέσουν την κίνηση, με την αναπνοή και το νου (Pranayama),
 
 να γνωρίσουν και να βελτιωθούν σε πρακτικές των Hatha και Pilates και να εισαχθούν στην πρακτική της Asthanga Yoga,
 
 να χρησιμοποιούν κατάλληλα βοηθήματα κι εξοπλισμό,
 
 να ενημερωθούν σε πρακτικές διατροφής και καθημερινής υγιεινής,
 
 να μάθουν σχετικά με τις έννοιες του ελεύθερου χρόνου, της αναψυχής και τη σχέση τους με τα yoga-pilates,
 
 να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της ενασχόλησης με τη yoga στους απαιτητικούς ρυθμούς που κινείται η σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία με στόχο τη δια βίου πρακτική.

Επιμόρφωση

 
Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της δια ζώσης και της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης. Μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης θα προσφέρεται σειρά οδηγών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων καθώς και πρακτικές για την αξιολόγηση της εξέλιξής τους. Τα δια ζώσης μαθήματα, όπου αποτελούν το κυριότερο και το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν σε ενοικιαζόμενες ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
 
Ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι τα Τρίκαλα

 

 

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Yoga – Pilates School: Active Leisure, Mind & Well-being» online.
 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 265€.
 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

30/11/2017 – 5/2/2018

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

Έναρξη επιμόρφωσης

12/2/2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής στη Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κουθούρης Χαρίλαος, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και ειδικοί επαγγελματίες με διεθνείς πιστοποιήσεις, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία αντικειμένων που αφορούν τα αντικείμενα Yoga – Pilates.