Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

QGIS & GPS πρακτικές εφαρμογές


background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Το πρόγραμμα «QGIS & GPS πρακτικές εφαρμογές» έχει διάρκεια 5 ημέρες παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε βασικά εργαλεία αναφορικά με την επιστήμη της Γεωπληροφορικής όπως τα συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS – Geographic Information System) και τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (GPS – Global Positioning System). Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «QGIS & GPS πρακτικές εφαρμογές» από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές σχολών που ασχολούνται με χωρικά δεδομένα (Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωγράφοι), σε απόφοιτους σχολών που ασχολούνται με χωρικά δεδομένα (Mηχανικοί, Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωγράφοι), καθώς και σε φοιτητές/απόφοιτους σχολών ΑΕΙ & ΤΕΙΟ που έχουν το χώρο ως βασικό υπόβαθρο αναφοράς. To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «QGIS & GPS πρακτικές εφαρμογές» αποσκοπεί στη παροχή θεμελιωδών γνώσεων σε έννοιες όπως τα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS – Geographic Information System)», καθώς και στη χρήση και λειτουργία ενός από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά ανοικτού κώδικα στο QGIS. Παράλληλα, οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία αποκτήσουν βασικές γνώσεις στη χρήση και λειτουργία των Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης (GPS – Global Positioning System). Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν βασικές έννοιες επεξεργασίας χωρικών δεδομένων στο QGIS, να καταγράφουν διαδρομές με τη χρήση GPS καθώς και να εισάγουν δεδομένα GPS στο QGIS για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση.

Επιμόρφωση

 

Το βασικό σκέλος του εκπαιδευτικού πρόγραμμα στηρίζεται στη δια ζώσης εκπαίδευση και τα μαθήματα του προγράμματος θα υλοποιηθούν στο «Εκπαιδευτικό Προσκοπικό Κέντρο Ελευθερία» στην Καλλιπεύκη Ολύμπου. Η διανυκτέρευση και η σίτιση των εκπαιδευόμενων θα γίνει εντός κέντρου. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του προσκοπικού κέντρου, παράλληλα με τις εξόδους που θα πραγματοποιηθούν για την εκπαίδευση στη λειτουργία του GPS.
 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 ημέρες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «QGIS & GPS πρακτικές εφαρμογές» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

   

Κόστος Συμμετοχής:

 
Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 250€.
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

1 Ιουνίου – 3 Σεπτεμβρίου 2017

 

Έναρξη επιμόρφωσης

4 – 8 Σεπτεμβρίου 2017

 

Καταβολή διδάκτρων

Έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2017

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο κ. Σταθάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι ο καθηγητής και επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, ένα μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και εξωτερικός συνεργάτης αυτού, όλοι τους με μεγάλη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.