«Συνταγογράφηση» Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας για Άτομα με μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Επίπεδο 1

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο ««Συνταγογράφηση» Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας για Άτομα με μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Επίπεδο 1»

Ο στόχος του παρόντος καινοτόμου προγράμματος είναι να αναδείξει σε όλες τις νέες προσεγγίσεις σωματικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητα (ΦΔ) για άτομα με μη μεταδιδόμενα νοσήματα για τη «συνταγογράφηση» του πιο ενδεδειγμένου προγράμματος άσκησης και ΦΔ αλλά και την ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίησή του με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε νοσήματος και κάθε ατόμου ώστε αυτό να βελτιώσει την κλινική του εικόνα και τη ζωή του.

Διάρκεια: 9 Μήνες (402 ώρες), 38 ECTS

Μοριοδότηση

  • Διορισμούς εκπαιδευτικών εκπαίδευσης (μόνιμων και αναπληρωτών) με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019, άρθρο 55, 57, 58)
  • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες (Ν. 4547/2018, άρθρο 24)
  • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Αποφοίτους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και ομοταγών Τμημάτων του εξωτερικού
  • Αποφοίτους των Τμημάτων Ιατρικής Ελλάδας και ομοταγών Τμημάτων του εξωτερικού

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως μεθόδου εκπαίδευσης (ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση). Οι εξ αποστάσεως διδακτικές συνεδρίες περιλαμβάνουν σύγχρονες και ασύγχρονες διαλέξεις για κάθε ενότητα. Η ασύγχρονη διδασκαλία γίνεται μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες διαλέξεις του προγράμματος θα γίνουν μέσω διαδικτυακής διδακτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσφέρονται σύγχρονες ανασκοπικές διαλέξεις στους εκπαιδευόμενους δίνοντάς τους την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις στους διδάσκοντες των ενοτήτων σχετικά με το υλικό των μαθημάτων με στόχο την καλύτερη κατανόηση του υλικού ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους διδάσκοντες. Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει στο τέλος του κι ένα κουίζ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ενώ θα υπάρξει και μια τελική διαδικτυακή εξέταση στο τέλος του προγράμματος.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Συνταγογράφηση» Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας για Άτομα με μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Επίπεδο 1» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 21/03/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Μάρτιος 2021

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ορίζεται στα 700€ (190€ προκαταβολή και 3 δόσεις από 170€).

Το πρόγραμμα εφαρμόζει εκπτωτική πολιτική διδάκτρων

  • Καταβολή εφάπαξ ποσού με την εγγραφή: Έκπτωση 10%
  • Μέλη Πολύτεκνων/Τρίτεκνων Οικογενειών: Έκπτωση 15%
  • Άνεργοι: Έκπτωση 15%
  • Εργαζόμενοι/απόφοιτοι Παν. Θεσσαλίας Έκπτωση 20%

Επιστημονική Ομάδα

 

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι o Δρ. Ιωάννης Φατούρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μέλη της επιστημονικής ομάδας είναι 32 Εκπαιδευτές Παγκόσμιας Εμβέλειας.