!!!! Παράταση εγγραφών έως 15/02/2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Drone Pro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 127 ωρών φόρτου εργασίας και αντιστοιχούν σε 12 μονάδες ECTS. Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο που χαρακτηρίζουν το απαραίτητο πλαίσιο για τον χειρισμό UAVs. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στη χρήση UAVs και στην επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από χρήση UAVs από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

  • Σε στελέχη, μετόχους ή εργαζόμενους σε τεχνικά γραφεία μηχανικών, στις κατασκευές, ογκομετρήσεις, οδεύσεις, μετρήσεις αποστάσεων, 3D αναπαραστάσεων κατασκευών και δομών, σε ελέγχους στατικής κατάστασης δομικών κατασκευών, ελέγχους ζημιών σε κτήρια, γέφυρες και κατασκευές, στη θερμική συμπεριφορά κτηρίων κ.α
  • Φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προ και μεταπτυχιακούς που στοχεύουν στην αναβάθμιση του βιογραφικού τους και των επαγγελματικών τους εφοδίων.
  • Σε επαγγελματίες φωτογράφους που στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της χρήσης UAVs.
  • Σε στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, κατά τόπους τεχνικών υπηρεσιών, που μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία των UAVs για επιχειρησιακά σχέδια προερχόμενα της δημόσιας διοίκησης, εποπτεία έργων ή αποτίμηση φυσικών καταστροφών.

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να μπορούν να αναγνωρίσουν τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται τα σύγχρονα UAVs.
  • Να γνωρίζουν τις αεροδυναμικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι λειτουργίες των UAVs. Να έχουν την δυνατότητα εκτίμησης των μετεωρολογικών συνθηκών και το βαθμό επισφάλειας μιας πτήσης.
  • Να εφαρμόσουν στην πράξη καθοδηγούμενες πτήσεις.
  • Να σχεδιάζουν αυτόνομες πτήσεις με τη χρήση λογισμικού και να προγραμματίζουν την απαραίτητη ακολουθία από ενέργειες για την λήψη δεδομένων.
  • Να μπορούν να επεξεργαστούν, αν είναι επιθυμητό, τα δεδομένα που προέρχονται από πτήσεις με τη βοήθεια ειδικευμένου λογισμικού.
  • Να γνωρίζουν τις αστικές ευθύνες που προκύπτουν από τη χρήση των UAVs και να λαμβάνουν μέριμνα ώστε να είναι καλυμμένοι από αυτές.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα μελετήθηκε ώστε, το θεωρητικό σκέλος των μαθημάτων που περιέχουν τη θεωρητική προετοιμασία για τις σχετικές εξετάσεις της ΥΠΑ, να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι μετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθούν μέσω internet τις διαλέξεις του προγράμματος και παράλληλα να έχουν πρόσβαση στις διαλέξεις αυτές σε χρόνο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες. Το σύνολο των διαλέξεων θα είναι διαθέσιμο για επανα-παρακολούθηση και θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το προηγούμενο εκπαιδευτικό υλικό για τον μέγιστο βαθμό αξιοποίησής του.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Drone Pro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs» online.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης, ανέρχεται στα 900€. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευομένων.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Περίοδος Εγγραφών

μέχρι 27/12/2020

 

Ενδεικτική Έναρξη Επιμόρφωσης

Δεκέμβριος 2020

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες ή ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή/και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα. Μετέχουν επίσης με παρουσιάσεις εκπρόσωποι εταιρειών και αντιπροσώπων των πλέον χρησιμοποιούμενων λογισμικών της αγοράς.
Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κος Κωνσταντίνος Περάκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ακαδημαϊκή ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της συνολικής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το τμήμα της θεωρητικής και πρακτικής διαδικασίας που αφορά στην προετοιμασία των καταρτιζόμενων για τις ανάλογες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) εξετάσεις, πραγματοποιείται από πιστοποιημένο από την ΥΠΑ Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ.