!!! Παράταση έως 17/1/2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Πράξη» προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τις απαιτούμενες γνώσεις για να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την προβολή και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, ψηφιακών καταστημάτων (e-shops), επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές marketing για επιχειρήσεις και οργανισμούς, τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξης διαδικτυακής προβολής, προώθησης και πωλήσεων και να μετρούν και αξιολογούν τα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια (3) μηνών, και πιο συγκεκριμένα 82 διδακτικών ωρών εκ των οποίων οι 47 ώρες αποτελούν πρακτική εξάσκηση.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Επιχειρηματίες
  • Επαγγελματίες
  • Νέοι Επιστήμονες.

που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη διαδικτυακή επιχειρηματική δραστηριότητα και να τις εφαρμόσουν στην πράξη

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα βασίζεται στη σύζευξη θεωρίας και πράξης μέσα από την εκπόνηση εργασιών με πραγματικό αντικείμενο, με την υποστήριξη των επιβλεπόντων διδασκόντων που θα διαδραματίζουν ρόλο «προπονητή». Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα αξιοποιηθούν για πρακτικές εφαρμογές σύγχρονα εργαλεία του Ψηφιακού Μάρκετινγκ όπως τα Google Adwords, Google Analytics, AdSense, Google my Business, Google Sites,
Facebook Ads Manager, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube, Mailchimp, IM Creator κ.α.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.Το πρόγραμμα βασίζεται στη σύζευξη θεωρίας και πράξης μέσα από την εκπόνηση εργασιών με πραγματικό αντικείμενο, με την υποστήριξη των επιβλεπόντων διδασκόντων που θα διαδραματίζουν ρόλο «προπονητή».

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Πράξη»

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

εως και 20/11/2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Νοέμβριος 2020

 

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/Διδάσκοντες

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό́, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού́ προγράμματος.
Δρ. Βικτωρία Μπέλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο
«Διοίκηση (Μάνατζμεντ)”
Δρ. Αχιλλέας Μπάρλας, Δρ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διδάσκων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εξωτερικός
Συνεργάτης).
Αλκιβιάδης Βλειώρας, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάτοχός μεταπτυχιακού διπλώματός ειδίκευσης στην «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» (Εξωτερικός Συνεργάτης).