Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως φορέας συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα προσπαθώντας πάντα τα προγράμματα αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επιμορφούμενου και της κοινωνίας. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση και έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την προσπάθεια διαμόρφωσης πλήρως καταρτισμένων επαγγελματιών για κάθε κλάδο ενασχόλησης.

 

Δεδομένου ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα δομούνται και υλοποιούνται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εξειδικευμένα στα εκάστοτε γνωστικά αντικείμενα η υπηρεσία που παρέχεται ως τελικό προϊόν εκπαίδευσης είναι πάντα υψηλού επιπέδου και ενσωματώνει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες της κάθε περιόδου αλλά και του κάθε κλάδου εκπαίδευσης.
 
Η συμμετοχή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. στη δράση επιμόρφωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διοργανώνεται από τον ΟΑΕΔ επί της ουσίας επισφραγίζει τον σκοπό του φορέα, ο οποίος δεν είναι άλλος από την προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης με γνώμονα την κατάρτιση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και τη δημιουργία μιας βάσης ανάπτυξης του προσοντολογίου αλλά και των βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων επαγγελματιών κάθε κλάδου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης και του στρατηγικού προγραμματισμού κάθε επιχείρησης για αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού, η λειτουργία φορέων όπως το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
 
Λαμβάνονται υπόψιν πιο συγκεκριμένα την περίοδο που διανύει η χώρα και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι σημαντικό να προσφερθεί στο κοινό ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα λειτουργήσει ως αρωγός στην προσπάθεια ενδυνάμωσης των επιχειρήσεων καθώς και των νέων ή και έμπειρων επαγγελματιών των κλάδων ανάπτυξης μέσα από την επιμόρφωσή τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη, δίνοντας του τη δυνατότητα απόκτησης νέων προσόντων τα οποία θα συμπληρώσουν και θα αναβαθμίσουν το προσωπικό τους βιογραφικό.