Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης
στην υγεία, τη διατροφή και το περιβάλλον

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Βασικός σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη διατροφή και το περιβάλλον» είναι η εκπαίδευση ή η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης και των γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στην υγεία, τη γεωργία-περιβάλλον και τη διατροφή. Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ώστε να σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και παράλληλα τα επιστημονικά του αντικείμενα να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα στην παραγωγική διαδικασία. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ή πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα ισοτιμιών, που είναι απόφοιτοι Τμημάτων Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Τεχνολογίας Τροφίμων, Ζωϊκής και Φυτικής Παραγωγής, Διαιτολογίας-Διατροφής, Περιβάλλοντος, Ιατρικών Εργαστηρίων, σε στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με συνάφεια στην παραγωγή, προώθηση, έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων διατροφής, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ιατρικό, φαρμακευτικό, γεωργικό και διατροφικό τομέα.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη διατροφή και το περιβάλλον» στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών, των εργαλείων, μεθόδων και τρόπων ανάλυσης στα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία αιχμής. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευόμενοι:
 
στον τομέα της υγείας, θα εντρυφήσουν στις σύγχρονες μεθόδους μοριακής διάγνωσης γενετικών και λοιμωδών νοσημάτων αλλά και διαφόρων άλλων παθολογικών καταστάσεων καθώς και στις τεχνικές ανάλυσης, ανάπτυξης και μελέτης της δράσης των φαρμάκων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομικευμένη θεραπεία.
 
στον τομέα του περιβάλλοντος και της γεωργίας, θα εξειδικευτούν στην εφαρμογή των σύγχρονων βιολογικών προϊόντων και της βιοτεχνολογίας στην υπηρεσία του περιβάλλοντος καθώς και σε μεθόδους βιολογικής καταπολέμησης παρασίτων και προσεγγίσεις αντιμετώπισης ανθεκτικότητας.
 
στον τομέα της διατροφής, θα εξειδικευτούν σε τεχνικές μελέτης της επίδρασης της διατροφής στο μεταβολισμό, αποτίμησης βιολογικών δράσεων τροφίμων καθώς και σε μεθοδολογίες χαρακτηρισμού και ανάπτυξης βιολειτουργικών τροφίμων.

Επιμόρφωση

 
Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο θα καθοδηγεί, θα διευκολύνει και θα ελέγχει τη διαδικασία. Μέσω αυτής θα καταστεί δυνατή η άμεση «μεταφορά» γνώσης στον εκπαιδευόμενο, ο οποίος θα έχει άμεση πρόσβαση στις πηγές γνώσης.

 

 

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη διατροφή και το περιβάλλον» online.
 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 250€ ανά ενότητα.
 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

21/09/2018 – 05/11/2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

12/11/2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η κ. Θεολογία Σαραφίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ, μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και ερευνητές – διδάκτορες, με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία αντικειμένων.