Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
STEM με ARDUINO, RASPBERRY
και Εκπαιδευτική Ρομποτική

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training» είναι διάρκειας 5 μηνών με συνολικό φόρτο εργασίας 125 ώρες. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προσδιορίζουνε τα στάδια δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM, να αναγνωρίζουν υλικά, να κατανοούν τις παιδαγωγικές αρχές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM, να εφαρμόζουν τα στάδια εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM στην τάξη να χρησιμοποιούν υλικά, να πραγματοποιούν σενάρια εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM καθώς και να κινητοποιούσουν τους μαθητές σε ομαδικές ερευνητικές πράξεις, να προσαρμόζουν τις αρχές STEM σε διαφορετικά επίπεδα τις εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης καιΔιά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτές προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης, διδάσκοντες γνωστικών αντικειμένων, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM για το Δημοτικό. Γυμνάσιο και Λύκειο, να μεταφέρουν βασικές γνώσεις σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων STEM καθώς και γνώσεις προγραμματισμού στην εκπαιδευτική ρομποτική. Τέλος θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν κατάλληλα φύλλα εργασίας για εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και διά βίου Μάθησης καθώς περιλαμβάνει:
 
• δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
 
• ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.
 
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία (για τους εκπαιδευόμενους από τη Βόρεια Ελλάδα), στη Λειβαδιά (για τους εκπαιδευόμενους από τη Νότια Ελλάδα) και στο Ηράκλειο Κρήτης (‘Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Κρήτης, /Διευθ. Εθνομαρτύρων 22 – με την προϋπόθεση της ύπαρξης 22 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα από Κρήτη). Μελλοντικά βάσει των εγγραφών των ενδιαφερομένων θα μελετηθεί η ανάπτυξη κέντρων εκπαιδευτικών συναντήσεων.
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 3 μήνες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει.

 

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training».
 
 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 170€.
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως και 15 Ιουνίου 2018

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως και 13 Ιουλίου 2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Έναρξη επιμόρφωσης 16/07/2018

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζόμενοι ερευνητές (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.